”Vårt val av leverantör”

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. En spännande organisation med mycket kompetens och komplexiteten av att många konsulter i längre perioder sitter ute hos kunderna. Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg. Vi bad Anna Söderlund som ansvarar för denna, berätta hur Acando resonerat inför och efter undersökningen.

”När Acando stod inför arbetet med att genomföra en medarbetarundersökning, utvärderade vi vår tidigare samarbetspartner. Vi tyckte att den undersökningen var alltför generell och sättet vi arbetade med resultatet inte var något som lämnade avtryck. Vi ville ha en undersökning med frågor som var anpassade till vår organisation och de utmaningar vi har i vardagen och verkligen få en temperaturmätning, som var relevant för vår organisation.

Advantum Progress kom till oss med stort engagemang, lade ner mycket tid och kraft på att förstå vår verksamhet och lyssnade mycket på vilka områden vi vill fokusera på. Under framtagning av frågor gav de förslag till relevanta frågor och konstruktiva synpunkter. Jag har uppfattat dem som oerhört engagerade, personliga och professionella.

Vårt mål med undersökningen var att få reda på vad medarbetarna tycker men också att skapa en delaktighet och ett engagemang. Den resan har just börjat och vi ser med spänning fram emot att se om det aktiva arbete vi nu har framför oss, kommer återspeglas i undersökningen nästa år. Advantum kommer att finnas med på det arbetet tillsammans med oss under året och inför nästa undersökning.

Advantum Progress arbetar med lösningar som är skräddarsydda för varje organisation och gör vad de kan för att kunden skall bli nöjd. Mina förväntningar på Advantum vad höga och de har väl överträffats.”

Hur göra en lyckad medarbetarundersökning?

LÄS MER