Praktisk coach i förändring

Chefen har en avgörande roll i att leda processen genom förändringsarbetet. Men, cheferna behöver bra förutsättningar. Att använda en extern resurs som coach ger en skjuts i början av förändringsprocesser, utan att inkräkta på ledningens och ledarnas ägarskap av och ansvar för förändringsprocessen. En förändringscoach är inte bara ett bollplank utan i mångt och mycket ett initialt praktiskt stöd som hjälper till att skapa förutsättningar, struktur, hjälpmedel och, inte minst, överför kompetens till chefer som säkerställer att processen drivs internt på ett sätt som skapar resultat.

Ledningen måste äga förändringen

Att driva förändring har flera faser. Att utveckla strategi och riktning för förändringen sker oftast i ledningen. Därefter gäller det att få det att hända. Ledning och ledare måste äga förändringen för att säkerställa resultatet. Två av tre förändringsprocesser misslyckas och den vanligaste anledningen är att man inte lägger tillräckligt med fokus på implementationen i organisationen. Konsekvensen av en halvhjärtad insats är dels att resultatet uteblir, men också att förtroendet för ledningens beslut undergrävs.

Sätta upp och driva projektet

Att implementera och hitta nya arbetssätt är en process som fortgår över en längre tid där uthållighet är en viktig framgångsfaktor. Men, implementationen ska starta på ett strukturerat sätt – som ett projekt. Cheferna är nyckelpersoner i en förändringsprocess och någon måste ha tid att ge cheferna förutsättningar och verktyg för att lyckas. Ett klokt råd är ta hjälp av en erfaren förändringsledare som såsom coach kan vara både bollplank och en drivande resurs i projektet som ger stöd till cheferna i det praktiska förankringsarbetet hos medarbetarna. Coachens insats är fokuserad på den första delen av förändringsprocessen.

Extern coach

Vår affärsidé är att få förändring att fungera. Där har vi vårt fokus. Vi har lång erfarenhet att hjälpa organisationer i förändring och har utvecklat koncept och engagerande metoder för att säkerställa en lyckad implementering.

Våra förändringsledare bistår i implementation med att:

  • Koordinera och driva det initiala projektet
  • Lägga upp en plan för implementation i förändringsprocessen
  • Skapa kommunikation och informationsvägar från ledning/ledare till alla medarbetare
  • Involvera samtliga chefer som ansvariga för implementation i grupperna
  • Utveckla chefers kompetens i förändringsledning
  • Skapa hjälpmedel för cheferna för deras implementering av förändringsprojektet
  • Stötta chefer i gruppernas aktiviteter

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Fungerar förändringsarbetet?

Gör en skattning av hur ert förändringsarbete fungerar.

Testa själv