Vilka effekter ger distansarbetet?

Corona har påverkat oss alla. Vi sitter i en situation där det är det omöjligt att förutspå även den nära framtiden. Läget i de flesta företag har redan ändrats, några har faktiskt ökad efterfrågan, en del har stannat helt men de flesta har av säkerhetsskäl tvingats till andra arbetssätt där många medarbetare nu jobbar på distans. Vad blir konsekvensen av det kan man undra!

Undersökningar visar bl a att en fjärdedel upplever att de är mer produktiva, två tredjedelar jobbar en till två timmar mer än vanligt. Hur ser det ut hos er?

En snabb enkät kan ge er en överblick över situationen för att ge underlag för att bestämma hur ni ska agera för att säkerställa medarbetarnas välmående och produktivitet i denna ovanliga situation.

Ledningen kan nu få en snabb nulägesanalys av hur distansarbetet fungerar. Inte för att kontrollera sina medarbetare utan för att få en överblick och ett beslutsunderlag i den löpande planeringen av vilka steg och mått som ska tas för att möta de nästan dagliga förändringarna. För att inte famla i blindo kring vilken kapacitet och produktivitet man har och hur man kan påverka den genom att ge medarbetarna bättre förutsättningar i hemmet eller där de befinner sig.

Med en kort enkät till alla medarbetare som sitter på distans kan du planera utifrån uppgifter såsom exempelvis:

  • X % upplever tillräckligt stöd från chefen eller tillräcklig kontakt med kollegor för att kunna göra ett bra jobb.
  • Y % upplever att de inte har tillräckligt bra kommunikationsverktyg för att ha ett effektivt samarbete.
  • Z % upplever att de får mer/mindre gjort på hemmaplan – samt varför (vilka brister i hemarbetsplatsen, kontakter, kommunikation, störningar etc).
  • Å % kan bibehålla samma nivå på kontakter med kunder och leverantörer i leveranskedjan
  • Och några fler områden.

Enkäten är kort, den är färdig och kräver inga resurser från er sida. Vid önskemål kan den också vara flexibel – frågor kan läggas till eller tas bort.

Det är viktigt att medarbetarna inte uppfattar att detta handlar om kontroll av deras arbete. Det ska klart framgå att ledningen i den nya situationen behöver få hjälp med att förstå situationen för att kunna agera för att behålla ett livskraftigt företag. Det ska också vara klart att ledningen tagit in en tredje part – Advantum Progress – som garanterar anonymitet för medarbetarna.

Då syftet med enkäten är att få en överblick redovisas resultatet på en övergripande nivå – hela företaget. I större företag kan affärsområden med fler än 75 medarbetare redovisas separat.

Vi har skapat ett paket som är snabbt och lätt att genomföra, lätt att köpa in, lätt för medarbetare att göra och lätt för ledningen att få del av resultatet. Den är också lätt att upprepa för att följa utvecklingen och ha uppdaterat underlag när förutsättningarna hela tiden förändras.

Snabbt är nyckelordet i den situation som råder!

Från start så går det max en vecka till vi presenterar ett resultat. Av den tiden beräknar vi 3 dagars svarstid för medarbetarna.

Kontakta oss – snabbt!