Från beslut till handling!

När man tänker efter så är ständig förändring ett naturligt tillstånd, se bara på årstiderna.

Så även i arbetslivet. Här ökar både komplexiteten och utvecklingstakten vilket innebär att fler förändringsprocesser sjösätts, men det är inte ens hälften som når sin hamn. Den vanligaste anledningen till att inte lyckas är att det inte läggs tillräckligt med fokus på själva implementationen i organisationen.

Där har vi vårt fokus, att få förändring att fungera är vår affärsidé. Vi bidrar i hela spannet från att hjälpa ledningen att skapa bra förutsättningar till att dela med oss av praktiska koncept och metoder för att förankra förändringen bland medarbetare. Framgång kommer när alla är engagerade och tar ansvar. Låt oss berätta hur!

Våra tjänster

Team - Advantum Progress
TEAM
Implementation
PERSONAL-/LEDARDAGAR
Speciellt för IT
SPECIELLT FÖR IT-ORGANISATIONER
Förändringsledning
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Värdegrund
VÄRDEGRUND
Personaldagar
MÅL & PROCESSER
Kund i fokus
KUND I FOKUS
Undersökningar
UNDERSÖKNINGAR
Kontakt
FÖR DIG SOM VILL VETA MER

Hur är er egen situation?

Gör en självskattning kring hur din organisation fungerar.
En stunds reflektion kring de väsentligaste frågorna inom området brukar vara uppskattat!

Läs mer här om samtliga självskattningsverktyg och hur det går till. Alternativt gå direkt till det test som intresserar dig nedan.

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!

Är IT-avdelningen redo för digitalisering?

Gör din egen bedömning!

Ett urval av våra kunder