Förändringsledning

 

Coach i förändring

Ibland behöver man helt enkelt hjälp. När resurserna inte räcker till eller tillräcklig kompetens saknas är det bra med ett par extra händer, och gärna en skarp hjärna också.

Att ta in hjälp i det läget innebär inte att man själv tappar styrning av processen. Som konsulter ska vi bidra till att sätta upp gången i implementationen och hjälpa till att skapa förutsättningar för ledning och chefer att involvera alla medarbetare – utifrån kundens önskemål.

Organisationen ska själva äga processen och en extern förändringscoach ska lämna uppdraget så snart förutsättningarna är på plats. Men under en tid kan vi effektivt bidra med kompetens och erfarenhet.

Utbildning i förändringsledning

Visst kan det i förändring kännas som om allting gungar, men egentligen är det väldigt konkret. Vill vi ha förändring så måste var och en göra på nya sätt. Att hjälpa medarbetare att identifiera nya beteenden och följa upp dessa är en av chefens viktigaste uppgifter.

Som ledare behöver du därför kunskap om hur förändring fungerar, hur du själv ska bidra och vad som driver dina medarbetare att förändra något. Verktygen att leda medarbetarna framåt genom förändring. Vad ska du göra och hur ska du lyckas?