Från beslut till handling!

När man tänker efter så är ständig förändring ett naturligt tillstånd, se bara på årstiderna.

Många beslut rinner ut i sanden på sin väg till konkreta aktiviteter och nya beteenden hos medarbetarna. Att få förändring att fungera är vår affärsidé, där har vi vårt fokus. Vi hjälper till i processen att leda beslut till handling.  Vi bidrar i hela spannet från att hjälpa ledningen att skapa bra förutsättningar till att dela med oss av praktiska koncept och metoder för att förankra förändringen bland medarbetare, tillsammans med oss eller med interna resurser,

Framgång kommer när alla är engagerade och tar ansvar. Låt oss berätta hur!

AKTUELLT  

Stöd för arbete på distans 

Många medarbetare arbetar idag hemifrån. Vi har utvecklat respektive vidareutvecklat tre tjänster som kan hjälpa till att säkerställa både välmående och produktivitet i den nya situationen.

  1. En snabb enkät ger underlag för att  säkerställa medarbetarnas välmående och  förutsättningar för att göra ett bra jobb.  Mer info
  2. Det är numera möjligt att göra riktigt kreativa möten digitalt. Utvecklingen av verksamheten får inte stanna av.  Se hur vi gjorde på SEI.
  3. NU kan vara en bra tid att vidareutbilda säljare i att vara konsultativa och produktiva. Vårt unika träningskoncept går nu att köra online med riktiga kundbesök “live”.

Våra tjänster

Team - Advantum Progress
TEAM
Personaldagar
MÅL & PROCESSUTVECKLING
Förändringsledning
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Undersökningar
UNDERSÖKNINGAR MEDARBETARE/KUNDER
Kund i fokus
KUND I FOKUS
Implementation
WORKSHOP PERSONAL- /LEDARDAGAR
Värdegrund
VÄRDEGRUND
Speciellt för IT
SPECIELLT FÖR IT-ORGANISATIONER
FÖR DIG SOM VILL VETA MER – HÄR FÅR DU KONTAKT

Hur är er egen situation?

Gör en självskattning kring hur din organisation fungerar.
En stunds reflektion kring de väsentligaste frågorna inom området brukar vara uppskattat!

Läs mer här om samtliga självskattningsverktyg och hur det går till. Alternativt gå direkt till det test som intresserar dig nedan.

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!

Är IT-avdelningen redo för digitalisering?

Gör din egen bedömning!

Ett urval av våra kunder