Från beslut till handling!

Ibland är det långt från beslut till handling. Lång väg från beslutsfattare till de som ska genomföra. Eller lång tid att acceptera och införa nya beteenden. Ska det bli annorlunda så måste någon göra annorlunda. Det krävs att verkligen tänka till kring hur man lägger upp processen och metoderna för att berörda medarbetare ska kunna bidra. Det lönar sig.

För de stora besluten lägger ledningsgrupper en hel del tid på att fatta bra beslut. Men tiden för införande i organisationen är alldeles för kort visar undersökningar. Då rinner det ut i sanden nånstans på vägen. Även för mindre beslut behöver man tänka likadant.

Där har vi vårt fokus – hur man når ända fram, från beslut till handling genom hela organisationen! Välkommen in till oss!

Våra tjänster

Utveckla team

Ledningsgrupper
Projekt- & arbetsgrupper
Styrelser

Driva förändring

Utbildning
Coach
Teamreflektion arbetssätt

Undersökningar

Distansarbete
Medarbetarundersökning
Kundundersökning

Personal-/ ledardagar

Online workshops
Produktiva interna konferenser 
Workshops i grupper
Ledardagar

Värdegrund

Utveckla
Implementera

Kund i fokus

Arbeta konsultativt
Kundfokus för alla

Processer och mål

Implementera nya processer
Bryta ner mål

Speciellt för IT

Intensivträning KAM
Kundfokus i IT-konsultbolag
Förändringsledare IT
Kundundersökning internt

FÖR DIG SOM VILL VETA MER – HÄR FÅR DU KONTAKT

Hur är er egen situation?

Gör en självskattning kring hur din organisation fungerar.
En stunds reflektion kring de väsentligaste frågorna inom området brukar vara uppskattat!

Läs mer här om samtliga självskattningsverktyg och hur det går till. Alternativt gå direkt till det test som intresserar dig nedan.

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!

Ett urval av våra kunder