Från beslut till handling!

Ibland är det långt från beslut till handling. Lång väg från beslutsfattare till de som ska genomföra. Eller lång tid att acceptera och införa nya beteenden. Ska det bli annorlunda så måste någon göra annorlunda. Det krävs att verkligen tänka till kring hur man lägger upp processen och metoderna för att berörda medarbetare ska kunna bidra. Det lönar sig.

För de stora besluten lägger ledningsgrupper en hel del tid på att fatta bra beslut. Men tiden som avsätts för införande i organisationen är alldeles för kort visar undersökningar. Då rinner det ut i sanden nånstans på vägen. Även för mindre beslut behöver man tänka på samma sätt.

Där har vi vårt fokus – hur man når ända fram, från beslut till handling genom hela organisationen! Välkommen in till oss!

Aktuellt

Alltid aktuellt
H
andlingskraftig ledningsgrupp

Nu i tuffare tider – när trycket utifrån ökar – är behovet av att vara en väl fungerande ledningsgrupp avsevärt större jämfört med när  omvärldsförutsättningarna är bra.  En ledning som ägnar sig åt rätt saker i rätt forum. Där alla tar helhetsansvar. Där det finns tillit i samarbetet. Avgörande parametrar för svåra beslut, komplexa situationer och bra resultat

Från beslut till handling

Följ länken till en video med en mycket praktisk översikt av steg och aktiviteter för att lyckas med en förändringsprocess. Från Förändringsledningsdagen arrangerad av Kvalitetsmagasinet maj 2023.

Våra tjänster

Utveckla team

Ledningsgrupper
Projekt- & arbetsgrupper
Styrelser
Teamets arbetssätt

Driva förändring

Utbildning
Coach

Undersökningar

Medarbetarundersökning
Kundundersökning

Personal-/ ledardagar

Online workshops
Produktiva konferenser 
Workshops i grupper
Ledardagar

Värdegrund

Utveckla
Implementera

Kund i fokus

Arbeta konsultativt
Kundfokus för alla

Processer & mål

Implementera processer
Bryta ner mål

Speciellt för IT

Intensivträning KAM
Kundfokus i IT-konsultbolag
Förändringsledare IT
Kundundersökning internt

Våra kunder säger…

“…framför allt är jag så glad och tacksam att ha en så ödmjuk, lösningsinriktad och proffsig partner i Advantum Progress. De släppte allt och fokuserade på att ge oss den bästa lösningen vi kunde få, snabbt och med ett stort engagemang för att bidra till att utveckla vår verksamhet ytterligare baserat på den genomförda medarbetarmätningen.”

Stockholm Environment Institute om omsvängning till digitala workshops

“Eftersom vi i början inte visste vilket upplägg som skulle passa oss var stödet från Advantum Progress väldigt viktigt både i att bolla vilken metod vi skulle välja och i hur den skulle implementeras. En nära och tät dialog och kontinuerlig avstämning även under implementeringen gjorde att vi hela tiden kunde säkra så bra kvalitet som möjligt.”

Avtalat om teamets kompetensdelning och arbetssätt

“Jag är som kommunchef mycket nöjd med insatsen och det är övriga i gruppen också. Vi har lyft oss flera snäpp i vår grupp och vår agenda är idag mer omfångsrik och strategisk jämfört mot tidigare.
Absolut några av de bättre utvecklingsdagar jag någonsin medverkat i.”

Hedemora kommun om ledningsgruppsutveckling

”Advantum Progress var ett mycket bra stöd i vår resa, både för att bidra med innehåll och struktur i förändringsprocessen samt som bollplank. Framgången för organisationen grundlades i det löpande arbetet med Advantum genom kunskap och metoder att engagera medarbetarna i arbetet. Konsulten följde också regelbundet upp vår tidsplan och hjälpte ledningen att driva på förändringsarbetet.”

Riksförbundet M Sverige om en stor förändringsresa

“Advantum Progress har lotsat processen framåt på ett professionellt sätt. Jag upplever att de är lyhörda och har en god förståelse för vår situation och därtill levererar och faciliterar program som engagerar, inspirerar och skapar resultat.”

Stockholms stad, Exploateringskontoret om Värdegrundsarbete

“Advantum Progress konsult är mycket kunnig i verktyget. Vi får ett bra stöd från det att vi startar processen med en kravprofil till återkoppling till kandidaten. Vi har också en bra dialog tillsammans under processens gång. Advantum Progress är engagerade och ställer relevanta frågor i såväl analysfasen som under återkopplingen och i efterarbetet.”

M Sverige om beteendeprofil

Hur är er egen situation?

Gör en självskattning kring hur din organisation fungerar.
En stunds reflektion kring de väsentligaste frågorna inom området brukar vara uppskattat!

Läs mer här om samtliga självskattningsverktyg och hur det går till. Alternativt gå direkt till det test som intresserar dig nedan.

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!