Från beslut till handling!

När man tänker efter så är ständig förändring ett naturligt tillstånd, se bara på årstiderna.
Förändring som företag driver rinner dock alltför ofta ut i sanden på sin väg ut till de medarbetare som ska bidra. Resultatet blir inte som förväntat.

Framgång kommer när alla är engagerade och tar ansvar. Här vill vi berätta hur man når ända fram – välkommen in till oss!

AKTUELLT  

“Det
nya
normala”

Det blir aldrig riktigt som förut, det är alla överens om! På kort tid har vi tagit stora steg i en flexibel arbetsmiljö med hjälp av en digital kultur. Vad har vi lärt och vad kan vi använda fortsättningsvis?

  • Definiera det nya normala. När restriktionerna släpper står vi inför att definiera vilka arbetsformer vi ska ha med våra nya erfarenheter av distansarbete i kombination med att vi behöver träffas fysiskt ibland.
    Samtidigt är det angeläget att vi under fortsatta restriktioner ser till våra arbetsformer och verktyg idag bidrar till att vi utvecklar verksamheten, att vi inte riskerar att stagnera.
    Båda områdena är förknippade med tusen praktiska frågor.
  • En snabb enkät ger underlag för att  ta reda på var vi står idag när många jobbar hemifrån. Hur upplever man arbetsmiljön hemma? Tillåter arbetsmiljön koncentration och kreativitet? Hur fungerar samarbetet internt och externt med digitala verktyg? Vad är prioriterat att utveckla för att alla ska bidra till verksamhetens framgång? Hur kan vi arbeta efter corona?
  • Det är numera möjligt att göra riktigt kreativa möten digitalt. Utvecklingen av verksamheten får inte stanna av.  Se hur vi gjorde en större konferens med en kund
  • Det är numera möjligt att göra riktigt kreativa möten digitalt. Utvecklingen av verksamheten får inte stanna av.  Se hur vi gjorde vanliga workshops till digitala över världen hos en annan kund SEI

Våra tjänster

Team - Advantum Progress
TEAM
Personaldagar
MÅL & PROCESSUTVECKLING
Förändringsledning
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Undersökningar
UNDERSÖKNINGAR MEDARBETARE/KUNDER
Kund i fokus
KUND I FOKUS
Implementation
WORKSHOP PERSONAL- /LEDARDAGAR
Värdegrund
VÄRDEGRUND
Speciellt för IT
SPECIELLT FÖR IT-ORGANISATIONER
FÖR DIG SOM VILL VETA MER – HÄR FÅR DU KONTAKT

Hur är er egen situation?

Gör en självskattning kring hur din organisation fungerar.
En stunds reflektion kring de väsentligaste frågorna inom området brukar vara uppskattat!

Läs mer här om samtliga självskattningsverktyg och hur det går till. Alternativt gå direkt till det test som intresserar dig nedan.

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!

Är IT-avdelningen redo för digitalisering?

Gör din egen bedömning!

Ett urval av våra kunder