Bryta ner mål

Många chefer upplever att det är svårt att bryta ner målen och det med all rätt, det är inte lätt! De står inför att bryta ner organisationens mål till avdelnings- eller gruppnivå och eventuellt också till individnivå. Ofta görs nedbrytning till grupp redan idag, men inte alltid helhjärtat. Hur gör man för att det ska bli bra kvalitet i arbetet med att sätta målen?

En grupp ska bidra till helhetens resultat utifrån den riktning som ledningen pekat ut. I nedbrytning ska man komma fram till hur man kan bidra och vad man kan uppnå. Man måste kunna formulera rätt mål, göra dem specifika och tydliga samt sätta mått både på kvantitet och kvalitet. En av svårigheterna är att skilja på mål och aktiviteter, risken är att det resulterar i en aktivitetslista utan att man säkerställer att det är rätt aktiviteter, de som leder till förväntat resultat. En annan är att sätta kvalitativa mål, att styra både att man gör rätt saker och saker rätt.

När man bryter ned till medarbetarnivå måste man även här relatera till övergripande mål vilket ställer krav på att dessa är specifika. Medarbetare behöver också både resultatmål och kvalitativa mål som beskriver önskad utveckling av beteenden. Den kanske viktigaste parametern är att lägga till en analys av vilka beteenden som leder till framgång och specificera dessa som framgångsfaktorer.

Utveckling av ledare

I ett program för ledare börjar vi med att sätta en gemensam plattform med en kort utbildning i hur man sätter mål. Därefter gör varje ledare ett eget arbete på hur man vill bryta ner målen till sin grupp eller sina medarbetare. Vi kombinerar sedan workshops och handledning. I workshops delar ledare med sig av de mål de skissat för sitt ansvarsområde och ger varandra feedback på dessa. I praktisk handledning med konsult stämmer ledaren av och vidareutveckla de mål han/hon har kommit fram till i processen.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

Advantum Progress har med en strukturerad metodik utbildat chefer på Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Vi har fått lära oss att bryta ner och konkretisera mål och kritiskt granska skillnaden på mål och aktivitet. Vi har även tränat på att ta fram mål som går att följa upp.

Genom målarbetet kommer varje medarbetare att vägledas av 2-3 individuella mål i överenskommelse med sin närmaste chef. Individuella mål som även blir del av de lönegrundande kriterierna för personen. Advantum Progress har även på så sätt hjälpt oss att få en helhet i kedjan av att värdera prestation till utfall av samlad lön.

Helena Ekroth, Myndighetschef, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet