Mål & processer

Implementera nya processer

Några organisationer behöver skapa enhetliga arbetssätt. Andra har arbetsprocesser färdiga och dokumenterade men inte implementerade i praktiken. I båda fallen så är delaktighet nyckeln till att gemensamma sätt att arbeta blir verklighet.

Med involverande arbetsmetoder kartlägger vi tillsammans med medarbetare arbetsgången i arbetslag eller processer över organisationsgränser. Medarbetarna hittar konkreta förbättringar som gör att processerna finslipas. Delaktigheten skapar ett bättre samarbete och ett personligt ägande av nya sätt att arbeta.

Bryta ner mål

Summan av allas ansträngningar ska göra att målen uppfylls. Därför behöver det vara klart vad varje avdelning, grupp, enhet ska bidra med. På individuell nivå har man nytta av mål på flera sätt, inte minst för att individen med målens tydliga förväntningar kan känna tillfredsställelse när man når ända fram.

Att bryta ner de övergripande målen tycker många chefer är svårt. Vi hjälper till att visa vägen till hur man gör och ger chefer coachning vid behov.