Ledardagar

Vi ställer krav på ledare att de ska vara bärare av såväl strategi, kultur som förändringar ut i organisationen. Får de förutsättningar att vara det? Hinner de själva förstå och bli övertygade om varför och hur förändringar ska genomföras innan de står där inför sina medarbetare? Vet de hur de får medarbetarna med på tåget?

När man, som många gör, samlar ledarna under en halvdag upp till kanske ett par dagar så bör man ta chansen att använda tiden till att genom konkreta diskussioner och produktivt arbete komma fram till hur var och en ska lyckas med uppdraget att förankra ett beslut och leda det till resultat. Använda huvuddelen av tiden till delaktighet och prioritera ner information.

Ledardagarna handlar om det som är aktuellt i organisationen, följande inslag är vanliga exempel. Vårt bidrag är att facilitera arbetet till ett bra resultat samt att tillföra kunskap där så är lämpligt.

Gemensam definition av ledarskap

Ledarskapet bör ha en enhetlig definition i organisationen. Det säkerställer att de förväntningar som ledningen har implementeras. Likabehandling ger nöjdare, tryggare medarbetare och bättre förutsättningar för produktivitet.

Vi lägger upp ett program och faciliterar en workshop  kring vad ett gott ledarskap innebär med diskussioner som leder fram till såväl en definition av er organisations ledarskap som framtagning av vad det innebär i tydliga, konkreta beteenden vilket är en förutsättning för att den ska kunna efterlevas.

Har organisationen redan en definition – ibland går de under namn som ledarpolicy, ledaridé etc – så fokuserar vi diskussionerna på att definiera vad den betyder i konkreta beteenden. Dels så brukar det bidra med att komplettera och konkretisera de beskrivningar som finns. Dels så har övningen ett syfte att förankra definitionen genom att alla får vrida och vända på den så att man kan ta den till sig och sedan agera därefter.

Förändringsledning

Ledare är nyckelpersoner i förändring och förändring är som bekant konstant eftersom verksamheten utvecklas hela tiden. Förändringen sker först när medarbetare imorgon agerar annorlunda än idag. För att lyckas träna in nya beteenden behöver människor hjälp nu som då. Det är just därför ledaren blir en nyckelperson.

I förändringsprocessen har ledaren många uppgifter och behöver själv en del förutsättningar. En av dessa är att förstå vad som krävs för att leda människor till förändring.

Vi hjälper till att genomföra en workshop (med inslag av föreläsning) som berör exempelvis följande.

  • Vad driver människors handlingar?
  • Vad är förändring?
  • Att leda med beteendeperspektiv? En ny vinkel på ledarskapet.
  • Hur planerar man förändring? Vilka krav ställs på ledaren? Vilka förutsättningar krävs för att lyckas?
  • Praktiskt arbete med aktuell förändring eller förankring av beslut i organisationen.

Vi föreslår också att deltagarna får boken OBM – ledarskapets psykologi.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »