Undersökningar

Effekter av distansarbete

Idag arbetar många medarbetare hemmavid. Det fungerar oftast, men hur bra?

Med en snabb enkät får ni en överblick för att sedan bestämma hur ni ska agera för att säkerställa medarbetarnas välmående och produktivitet i denna ovanliga situation som uppstått i spåren av Corona.

Kunskapen om vilka fördelar och nackdelar som uppstår, vilka behov som måste tillgodoses såsom t ex mer stöd och kontakt med chef och kollegor mm ger ledningen bättre möjligheter att uppskatta vilka konsekvenser den nya situationen får för verksamheten.

Läs mer

Medarbetarundersökning

Det är svårt att hålla engagemanget uppe i förbättringsarbetet så att det blir verkliga resultat. Det visar vår minienkät bland HR och VD.

Vi har tagit det som utgångspunkt när vi planerar hur en process ska drivas i organisationen. Med engagemang såväl från ledning som från medarbetare. Med välregisserade workshops och en bra uppföljning. Med bra enkätfrågor som ger bra diskussioner.

Läs mer

Mäta Employer Branding med eNPS

Medarbetarna är den bästa referensen för att visa sig som en attraktiv arbetsgivare. Ett enkelt sätt att ha kontroll på om organisationen förtjänat att medarbetarna är ambassadörer är att göra en minienkät med en huvudfråga. Kan medarbetaren rekommendera organisationen som arbetsplats?

En kort, snabbt och enkel minienkät som inte följs av workshops utan görs som avstämning med jämna mellanrum.

Läs mer

Kundundersökning

Att veta vad kunden tycker är egentligen det mest intressanta och det bästa underlaget för att planera verksamheten. Det är i den som vi kan få veta om vi är på rätt väg, vad som bör bli annorlunda och vad som saknas. Ett oumbärligt redskap om man ställer rätt frågor och har en bra process för att jobba med förbättringar i organisationen.

Läs mer