Utbildning i förändringsledning

Chefer är den avgörande länken i förändringsarbete. De har i uppgift att ge stöd när världen gungar och att föra processen framåt. De måste då ges förutsättningar så att de har förmåga att leda det arbetet i mål till förväntat resultat. Det här är en utbildning/workshop skräddarsydd för den organisation som befinner sig i eller är på väg in i en specifik förändring.

De flesta beslut innebär att man vill förändra något, t ex att genomföra en flytt inom ett kontor, förankra en utvecklad strategi, införa nya system, arbetsrutiner, en värdegrund, en ny budgetmodell etc. Stort som smått. Beslutet innebär då att alla berörda behöver göra något annorlunda för att det ska bli annorlunda. Chefens uppgift är att stötta det, planera så att det är genomförbart och skapa förutsättningar.

Upplägg och innehåll

I denna blandning av workshop och utbildning lär man sig att hantera en förändringsprocess utifrån sin egen verksamhet. Utbildningen är företagsunik. Den utgår från en förändring i er verksamhet som kanske pågår eller som kommer att ske.

Utbildningen har ett mycket praktiskt fokus så att man kommer hem med en egen plan som gör att man direkt kan börja arbeta med att införa en aktuell förändringsprocess.
Vi blandar fakta med gemensam utveckling av hur den aktuella förändringsprocessen ska drivas. I workshops jobbar vi med:

 • Vad är förändring?
 • Hur skapar jag riktlinjer för min egen verksamhet?
 • Hur får jag alla ombord? Hur planerar jag för att alla medarbetare förstår hur förändringen påverkar oss som verksamhet och dem som individer?
 • Hur ska jag som chef hantera medarbetarnas olika reaktioner? T ex invändningar och motstånd
 • Vilka invändningar kan vi förvänta oss i denna process?
 • Hur definierar man beteenden?
 • Hur gör jag för att medarbetarna ska göra ett åtagande att förändra?
 • Hur ser jag till att medarbetarna har förutsättningar och rätt färdigheter?
 • Hur säkerställer jag att vi når ändra fram till resultat? Hur stöttar jag medarbetarna för att de ska nå fram till resultat?
 • Hur planerar jag min tid för att driva processen? Hur ska jag ha tid med det här?

Resultat

När kursdagarna har genomförts har varje chef med sig:

 • En tydlig målsättning med sitt arbete i förändringsprocessen
 • En handlingsplan för vad han/hon ska göra med gruppen för att leda förändringen
 • En plan för hur han/hon ska jobba med individuella medarbetare
 • Kunskap om vad som händer med människor i förändring
 • Kunskap om vad man som chef ska göra för att nå varaktig förändring
 • Trygghet i att hantera situationer som uppstår

Utbildningen bygger på forskning kring förändringsledning och beteendevetenskap OBM – Organizational Behaviour Management.

Utbildningens omfattning är normalt 2 dagar och en uppföljningsdag. Beroende på vilken komplexitet som finns i er aktuella förändringsprocess lägger vi upp omfattningen utifrån era behov.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

“…Advantum var väl förberedda inför dagarna och körde inte ett standardkoncept utan något som verkligen var skräddarsytt för Projektavdelningen. Väl på plats så var Advantum både inspirerande, engagerade och allvarsamma. De visade på stor kunskap inom området och lång erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar

“Advantum Progress har vid varje tillfälle sett vad som är relevant för oss att diskutera och har därmed ingjutit förtroende för utvecklingsprocessen i organisationen.”

Fungerar förändringsarbetet?

Gör en skattning av hur ert förändringsarbete fungerar.

Testa själv