Rustar ledningsgrupperna för utmaningar

Stockholm växer kraftigt! Stockholms stads Exploateringskontor har en central roll i den utvecklingen. Det är det kontor som svarar för förvaltning och exploatering av stadens mark och ansvarar för att projektleda stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Slussen. 140 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2030, lägg därtill skolor, butiker, restauranger mm. Det innebär att kontorets uppdrag har utökats med 40 %, en tillväxt som givetvis kommer att vara påfrestande för hela organisationen.

För att rusta kontoret för den utmaningen påbörjades 2014 en utvecklingsinsats för samtliga ledningsgrupper på kontors- och avdelningsnivå. Ledningsgrupperna ska driva och leda förändringsprocesser i verksamheten för att möta krav på fler och snabbare leveranser och ständigt ökad komplexitet.

Varje ledningsgrupp har till att börja med arbetat med att skapa en gemensam plattform kring vad som krävs av en ledningsgrupp. För att inte falla i fällan att bli alltför operativa har samtliga definierat sitt uppdrag och arbetat fram en tydlighet kring vilka ärenden och frågor som hör hemma i ledningsgruppen. I det sammanhanget kom man också överens om en effektiv mötesstruktur.

”Det säger sig själv att en viktig del i utvecklingsprogrammet har varit att utbilda alla ledare i förändringsledning. Vi har lärt oss hur vi ska driva förändringsprocesser genom att engagera medarbetare och driva mot nya beteenden” säger Jenni Almgren, kommunikationschef. ”Det är en förutsättning när vi ska utveckla och effektivisera våra arbetsmetoder med dels alla våra befintliga och även många nya medarbetare.”

”Vi har också funnit att det blir allt viktigare med ett nära samarbete inom ledningsgruppen när vi ska hantera utmaningarna, fortsätter Jenni. Samtliga grupper har investerat i att lära känna varandra bättre och skapa ett arbetsklimat som hjälper dem genom de prövningar som kommer att uppstå. Vi vill kunna vara öppna mot varandra och våga ge varandra feedback så att vi utvecklas under resan. Vi vill och måste jobba tillsammans för helheten och för att nå våra gemensamma mål.”

“Under utvecklingsprogrammet har vi blandat workshops, utbildningsinsatser och coaching och vi tycker att resultatet redan börjat visa sig i form av närmare samarbete mellan avdelningar och mer samordnade leveranser.”

“Vi har upplevt Advantum Progress som snabba på att förstå våra behov och anpassa sina insatser efter det. Advantum har vid varje tillfälle sett vad som är relevant för oss att diskutera och har därmed ingjutit förtroende för utvecklingsprocessen i organisationen.”

Läs mer om ledningsgruppsutveckling»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur utveckla ledningsgruppen?

LÄS MER

Hur utveckla förändringsledning?

LÄS MER