Praktisk förändringsledare IT

Många CIO:er tar självklart konsulthjälp med det strategiska arbetet för att få ut det fulla värdet av IT för verksamheten. Strategier, styrmodeller och processer utvecklas med syfte att optimera IT:s leveransförmåga. Men, att ta hjälp med implementationen är inte lika självklart trots att den står för närmare 80% av arbetsinsatsen i ett lyckat förändringsarbete. Allt för ofta ser vi att någon från IT-ledningen blir utsedd till projektledare men för den som redan har ett eget operativt ansvar som kräver 100% insats räcker tiden helt enkelt inte till.

IT-ledningen måste äga förändringen

Att driva förändring har flera faser. Att utveckla strategi och riktning för förändringen sker oftast i ledningen. Därefter gäller det att få det att hända. IT-ledningen måste äga förändringen för att säkerställa resultatet. Långt mer än hälften av alla förändringsprocesser misslyckas och den vanligaste anledningen är att man inte lägger tillräckligt med fokus på implementationen i organisationen. En halvhjärtad insats glöms snart bort och resultatet uteblir.

Sätta upp och driva projektet

Att implementera och hitta nya arbetssätt är en process som fortgår över en längre tid där uthållighet är en viktig framgångsfaktor. Men, implementationen ska starta på ett strukturerat sätt – som ett projekt. Cheferna är nyckelpersoner i en förändringsprocess och någon måste ha tid att ge cheferna förutsättningar och verktyg för att lyckas. Ett klokt råd är ta hjälp av en erfaren förändringsledare som kan sätta upp och driva projektet, och ge stöd till cheferna i det praktiska förankringsarbetet hos medarbetarna. Förändringsledarens insats är särskilt viktig i början och en bit in i projektet.

Förändringsledare

Vår affärsidé är att få förändring att fungera. Där har vi vårt fokus. Vi har lång erfarenhet att hjälpa IT-organisationer i förändring och har utvecklat koncept och engagerande metoder för att säkerställa en lyckad implementering.

Våra förändringsledare bistår i implementation med att:

  • Driva projektet som projektledare
  • Lägga upp en plan för implementation i förändringsprocessen
  • Skapa kommunikation med och informationsvägar till alla medarbetare
  • Involvera samtliga chefer som ansvariga för implementation i grupperna
  • Utveckla chefers kompetens i förändringsledning
  • Skapa hjälpmedel för cheferna för deras implementering av förändringsprojektet
  • Stötta chefer i gruppernas aktiviteter

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »