Äntligen online workshops värda namnet

Det går att göra riktigt bra och kreativa arbetsmöten på distans. Med upplägg och verktyg som gör att  deltagarna tycker att det är roligt och givande, de ser nya möjligheter med att jobba på nya sätt med kreativa verktyg. Där de kan jobba med samma engagemang som diskussioner vid fysiska möten.

Bra digitala möten kräver att vi tänker om, att vi inte kör på i “gamla” digitala vanor. När vi sitter utspridda och ses sällan, eller inte alls, så ställer det större krav på att vi kan kommunicera bra även via skärmen. Ska vi ha arbetsmöten eller workshops så krävs också ett lika genomtänkt upplägg som en fysisk workshop men med nya förutsättningar. Det kräver kreativa och lättarbetade mötesverktyg.

Verktyg skapar förutsättningar

Många av våra kunder har jobbat länge med möten på distans med hjälp av nuförtiden ganska traditionella verktyg. På konferensrummets skärm visas kollegor i ett eller flera andra rum. Ofta innebär det mycket envägskommunikation och mindre dialog, de som sitter på distans blir lite tystlåtna, man använder “mute”-funktionen och ibland ställer man frågor eller ger kommentarer i “chatten”.

För att göra effektiva och engagerade möten måste många ändra sin digitala kultur. Det ska kännas nästan som om man sitter i samma rum. Det har betydelse för resultatet att kunna föra en livfull diskussion, att kunna använda minspel och kroppsspråk, bekräfta varandras inlägg med nickningar och hummanden, kunna läsa av andras ansikten. Sådant samarbete skapar mycket mer engagemang och därmed resultat av nedlagd tid – kvalitativt resultat!

För att stötta en sådan kultur behöver man vara öppen för metoder och verktyg utöver “de gamla vanliga” som ofta inte har tillräcklig flexibilitet.

Det finns idag verktyg som underlättar bra workshops. Där finns t ex stora arbetsytor som alla kan jobba på samtidigt. Med olika modeller för t ex daglig avstämning, SWOT-analys eller skapa digitala postitlappar på en “vägg”som ger flexibilitet att flytta runt och ändra kreativt. Utvecklingen är enorm.

Upplägget skapar resultat

Men verktyg är bara en möjliggörare för att genomföra bra möten på distans. Liksom i det fysiska mötet behövs ett bra upplägg för att skapa engagemang och någon som kan leder gruppen mot målet med rätt diskussioner, håller den röda tråden och ser till att man kommer fram till ett resultat. Man ska även online kunna ha diskussioner i flera små grupper. Det behövs kreativa metoder. Det behövs en facilitator (ännu mer för online workshops). Det behövs planering för att ta hand mötets resultat.

Arbetet ska leda till ett resultat som efter mötet kan bearbetas vidare. För att få resultat krävs det vars och ens engagemang och ansvar för att genomföra det som bestämts. Det är där metoderna för att driva workshops – möten – konferenser kommer in.

Spännande referenser

Läs hur vi hos ett par olika kunder skapat och faciliterat konferens respektive workshops.

Hos den ena kunden planerade och genomförde vi en stor konferens med digitalt kreativt arbete på stora arbetsdukar som alla sen kunde se och arbeta vidare med efter konferensen. I arbetet varvade vi korta inpass i plenum med kreativt arbete i “grupprum”. Ungefär som “på riktigt”. Läs vidare här

Hos en annan kund lade upp ett workshopkoncept för online användning över hela världen. När förutsättningarna ändrades snabbt och restriktioner infördes pga corona hade vi sex dagar på oss att göra konceptutveckling, en pilot med ledningsgruppen och utbildning av interna facilitatorer på varje kontinent samt skapade en guide till dem.  Läs vidare här

Vi kanske kan hjälpa er också, göra upplägg, lära era interna resurser att facilitera upplägget online eller hjälpa er att göra det jobbet om ni föredrar det.

Vill du veta mer? Kontakta oss

“Vi jobbade stenhårt tillsammans, mitt HR-team och Advantum Progress, för att hitta sätt att ersätta dynamiken man får i det personliga mötet. Vi lyckades med det på extremt kort tid och fick på köpet en extra dimension i workshoparna där stämningen faktiskt blir än mer avväpnad och produktiv när alla sitter hemma hos sig”

“… framför allt är jag så glad och tacksam att ha en så ödmjuk, lösningsinriktad och proffsig partner i Advantum Progress.”

Maria Westerlund, HR Director, SEI

Väldigt positivt, t ex att man kan se så många i bild”
”Det var kul att vi blandade avdelningarna i grupperna, och bra med lite mindre grupper så att det var lättare att prata.”

”Bra sätt att få allas input”
”Väldigt användbart inför hösten”
”Bra kombination med att få lära något nytt (kreativa verktyg, reds anmärkning) och prata om våra frågor i organisationen”

”Dagen har gått fort – bra flyt och variation”
”Lysande!”
etc

Deltagare i företagskonferens, Kund

Hur man definierar det nya normala, arbetssätt efter corona

LÄS MER