Äntligen online workshops värda namnet

Nu fungerar det att ha riktigt bra arbetsmöten med engagerade diskussioner även på nätet så att inte kunna träffas är inte längre ett hinder!  Och deltagarna tycker att det är roligt, de ser nya möjligheter med att göra på nya sätt.

Det är de nya sätten man ska ta fasta på. Bra digitala möten kräver att vi tänker om, att vi inte kör på i nuvarande vanor. När vi sitter utspridda och ses sällan, eller inte alls, så ställer det större krav på att vi kan kommunicera bra även via skärmen. Ska vi arbeta i workshops så krävs också ett lika genomtänkt upplägg som en fysisk workshop men med nya förutsättningar. Det kräver flexibla och lättarbetade mötesverktyg.

Verktyget skapar förutsättningar

Många av våra kunder har jobbat länge med möten på distans med hjälp av t ex Skype eller Teams. På konferensrummets skärm visas kollegor i ett eller flera andra rum. Dialogen flyter inte riktigt på, det kan bli mycket envägskommunikation, de som sitter på distans blir lite tystlåtna, man använder “mute”funktionen och ibland ställer man frågor eller kommentarer i “chatten”.

Man ska vara väldigt kräsen med hur man använder workshops! Inte minst på distans! Många måste ändra sina digitala vanor. Det ska kännas nästan som om man sitter i samma rum. Det har betydelse för resultatet att kunna föra en livfull diskussion, att kunna använda minspel och kroppsspråk, bekräfta varandras inlägg med nickningar och hummanden, kunna läsa av andras ansikten. Sådant samarbete skapar mycket mer engagemang och därmed resultat av nedlagd tid – kvalitativt resultat!

De vanligaste verktygen duger inte till det, det är för besvärligt. Vi är som sagt kräsna för vi lovar ett bra resultat när vi faciliterar. Det har vi funnit bättre verktyg för.

Upplägget skapar resultat

Men verktyget är bara en möjliggörare för att genomföra bra möten på distans. Liksom i det fysiska mötet behövs ett bra upplägg för att skapa engagemang och någon som kan leder gruppen mot målet med rätt diskussioner, håller den röda tråden och ser till att man kommer fram till ett resultat. Man ska även online kunna ha diskussioner i flera små grupper. Det behövs kreativa metoder. Det behövs en facilitator (ännu mer för online workshops). Det behövs planering för att ta hand mötets resultat.

Arbetet ska leda till resultat för att bibehålla medarbetarnas förtroende för processen. För att få resultat krävs det vars och ens engagemang och ansvar för att genomföra det som bestämts.

Spännande referens

Läs hur vi hos en kund lade upp ett workshopkoncept för online användning över hela världen. På sex dagar gjorde vi konceptutveckling, körde pilot med ledningsgruppen och utbildning av interna facilitatorer på varje kontinent samt skapade en guide till dem.  Läs vidare här

Vi kanske kan hjälpa er också, göra upplägg, lära era interna resurser att facilitera upplägget online eller hjälpa er att göra det jobbet om ni föredrar det.

Vill du veta mer? Kontakta oss

“Vi jobbade stenhårt tillsammans, mitt HR-team och Advantum Progress, för att hitta sätt att ersätta dynamiken man får i det personliga mötet. Vi lyckades med det på extremt kort tid och fick på köpet en extra dimension i workshoparna där stämningen faktiskt blir än mer avväpnad och produktiv när alla sitter hemma hos sig”

“… framför allt är jag så glad och tacksam att ha en så ödmjuk, lösningsinriktad och proffsig partner i Advantum Progress.”

Maria Westerlund, HR Director, SEI