Teamutveckling ger effektivitet

Det är lönsamt att utveckla team! De presterar bättre när de blir trygga i att arbeta tillsammans – med engagemang och gemensamt ansvar – för att nå målen. Det finns några relativt enkla saker man kan börja med att sätta på plats.

Grupper utvecklas i olika faser mot att bli effektiva team, det visar inte minst Susan Wheelans forskning. Den resan tar tid men kan snabbas upp om man ger teamet chansen att ”jobba ihop sig” genom att på olika sätt definiera hur man ska samarbeta.

I ett program med några workshops leder vi deltagarna genom processen att tydliggöra hur man i teamet vill bete sig gentemot varandra. Gruppen identifierar sina olikheter och hur det påverkar kommunikationen samt vilka styrkor det ger teamet. Tränar på kommunikation och feedback. Inte minst säkerställer vi tillsammans att alla jobbar mot samma mål och tar ett helhetsansvar. Det är ett mycket konkret program med ett resultat man implementerar direkt.

För vem kan det vara aktuellt? Några exempel på situationer är…

– Ett nytt team

När teamet är nytt är det optimalt att redan i starten av gruppens verksamhet samla gruppen under några tillfällen  för att redan från början skapa förutsättningar för teamets samarbete. Det bör ses som en investering som betalar sig med råge. Likväl som det är självklart att ett projekt sätter upp mål och en projektplan bör man även ägna tid åt hur man bäst ska samarbeta effektivt, använda individernas olika styrkor och få engagemang och glädje i arbetet.

Det kan vara aktuellt för ett projektteam eller vilket nytt team som helst.

– Kommer inte igång

Ibland kommer teamet inte riktigt igång med gemensamt arbete utan teammedlemmarna jobbar på var för sig. Då är det viktigt att teamet jobbar mot helhetsansvar och gemensamma mål – att alla har klart för sig varför de ska jobba tillsammans och vad ett team kan ge. Då behöver man också skapa tillit och trygghet för att göra samarbete bekvämt och stimulerande.

– Om det börjar knaka i fogarna

När ett team satt igång utan att tidigt skapa bra förutsättningar är det inte ovanligt att det börjar knaka i fogarna efter ett tag, det tillhör en av faserna i teamets utveckling. Inte sällan beror det på att man inte har samma syn på hur man ska bete sig mot varandra och inte riktigt förstår varandras behov utan pratar förbi varandra.

Det ska man ta tag i det relativt snabbt och låta gruppen tydliggöra vad de förväntar sig av varandra och hur de ska samarbeta för att inte bygga upp frustration som kostar tankekraft och dyrbar tid. De behöver samlas kring gemensamma mål och definiera vad det betyder att ta ett helhetsansvar.

Program

Utifrån er situation hjälper vi er att leda gruppen igenom processen, t ex:

  • Att gruppen delar synen på sitt uppdrag och mål
  • Att skapa en gemensam förväntan hur man vill ha det i gruppens samarbete – ”spelregler”
  • Att införa dessa i praktiken – träna kommunikation och feedback och öka tilliten
  • Att lära sig mer om gruppers utveckling och gruppens egna situation
  • Att identifiera vilka styrkor och svagheter gruppen har – vilka olika fallenheter de har och hur de ska använda dessa på bästa sätt
  • Att förstå varandras olikheter och vad de betyder för samarbetet
  • Att säkerställa att de står på en gemensam grund i form av mål och riktning samt att alla tar ett helhetsansvar för teamets totala resultat

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

Utvecklingsarbetet innebar bland annat att  att vi alla i gruppen fick en större förståelse för varandras olikheter. Det innebar att vi lättare kunde hitta våra roller och bli mer effektiva som team.”

Maria Lundgren & Inger Wilstrand, Mångfaldsstrateg Hedemora kommun respektive VD Hedemora Näringsliv

Kompetensdelning och utveckling av arbetssätt i team

LÄS MER