Gör en självskattning!

 

Vi erbjuder nedan ett antal verktyg för att du ska kunna reflektera kring hur din verksamhet fungerar utifrån framgångsfaktorerna inom respektive område.

Var och en av dessa verktyg nedan tar max en kvart att genomföra och de är inte förknippade med någon kostnad.  Dina svar delges endast dig, vi använder totalen av samtliga svar för att se och publicera situation och trend. Inga deltagare eller organisationer namnges.

När du besvarat frågorna så får du inom ett dygn en rapport från oss via mail med grafer som visar din uppfattning jämfört med totalen av övriga företag och organisationer som har använt verktyget.

Många tycker att själva stunden med reflektion kring de väl utvalda frågorna är värdefull för att den startar många tankar och kan hjälpa till i processen att utveckla just det området. Mycket nöje!

Är ledningsgruppen effektiv?

Gör din egen bedömning!

Verktyget innehåller tre områden med frågeställningar som hjälper dig att reflektera över de kritiska framgångsfaktorer:

  • Ledningsgruppens funktion och roll
  • Samarbetet
  • Förmågan att förankra i organisationen

Fungerar förändringsarbetet?

Gör din egen bedömning!

Verktyget är upplagd med tre sidor frågor kring hur man lyckas med förändring i de tre olika faserna i förändringsprocessen:

  • Definiera vad vi vill uppnå
  • Planera hur vi tar oss dit
  • Implementera så att vi når ända fram