Kund i fokus

Arbeta konsultativt och proaktivt

Att vara kundens partner är ett förtroende man måste förtjäna. För att göra det är det ett måste att tänka ur kundens perspektiv.

En partner lyssnar och bekräftar kundens upplevelse och problem. Tillför aspekter som kunden inte tänkt på. Ger väl underbyggda råd och visar på konsekvenser av olika vägval.  En partner är den som tar initiativ och hjälper till att förekomma och att förebygga. Den man ringer när man behöver bolla med någon. Är du en sån partner?

Kundfokus för alla

Vad är hemligheten bakom en positiv upplevelse när man är kund? Jo, att bli sedd och förstådd. Att den som har dig som kund tänker ur ditt perspektiv. Vad du behöver eller önskar. Vad du upplever. Om du har problem som du behöver hjälp att lösa eller idéer du vill förverkliga.

Alla har en kund, direkt eller indirekt, internt eller externt. Det är inte alltid vi kallar dem kunder, men kunden i fokus är ett “mindset”. Ser vi andra som kunder så påverkar det vårt agerande. Ofta behöver medarbetare få tid att definiera vilka krav som ställs på var och en. Det är en del att fundera på men en resa som är väl värd att göra.