Personal- och ledardagar

Online workshops

Avstå inte från möten och workshops för att ni inte kan träffas.
Det finns nya bra möjligheter att verkligen jobba tillsammans online.

Nöj er inte med mindre än känslan av att jobba som om ni satt i samma rum, samma kommunikation med riktiga och engagerande diskussioner ansiktsuttryck, bekräftande nickningar och leenden – äkta samarbete!

Nöj er inte med digitala verktyg som är alltför besvärliga att använda för bra diskussioner. Stanna inte vid i huvudsak envägskommunikation. Undvik mute och chat.

Nöj er inte med mindre än ett väl utmejslat innehåll och facilitering som ger resultat.

Workshops i grupper

Workshops är en bra arbetsform. Kanske ett pretentiöst namn men det indikerar ett arbetsmöte lite utöver det vanliga.

Det är ofta värdefullt att någon utifrån leder gruppen genom processen. Någon som planerar kreativa metoder, ser till att alla deltar, håller den röda tråden och ser till att gruppen kommer till resultat. Då kan alla ägna sig åt att delta med liv och lust.

Konferenser för medarbetare

Möten och konferenser som samlar många medarbetare är ofta informativa och trevliga. De är lika ofta kostsamma, vilket kan vara en bra investering – om man utnyttjar dess potential!

Nöj er inte med information, den blir begriplig och produktiv först när man bjuder in till att diskutera och omvandla budskapet till vars och ens egna vardag. När diskussioner och gemensamt arbete leder till att varje medarbetare, i slutet av konferensen, har funnit ett konkret åtagande för att skapa förändring, då blir det en riktigt bra investering. Det blir också roligare.

Ledardagar

Det är samma sak med ledardagar som med möten för medarbetare – bjud in till delaktighet och du får engagemang!

Ledardagar är ett fantastiskt forum för att stärka ledarna i sin roll att driva verksamheten framåt. Förankra ledningens beslut ordentligt så att alla ledare känner att de äger dem. Låt dem diskutera och vända och vrida på fördelar och möjliga utmaningar. Först då kan de omvandla beslut till resultat i verksamheten.

Ibland finns det oxå behov av att börja från början, att etablera vad det innebär att vara ledare i just den här organisationen. Vad menar vi med ledarskap? Vad krävs av mig som ledare? Hur ska våra medarbetare uppfatta oss på ett enhetligt sätt?

Ett bra forum för många saker.