Om oss

Vår verksamhet

Vår affärsidé är att hjälpa organisationer att få förändring att fungera

Förändring är helt enkelt att göra annorlunda, det är då det händer! Alltför många förändringar/beslut får inte genomslag i organisationen, det uppstår ett glapp mellan de som beslutar om utveckling och alla de som förväntas genomföra. Förändring fungerar först när berörda medarbetare är delaktiga och tar ansvar för att göra saker på nya sätt. Kompetens att leda den processen är nödvändig.

Vår uppgift är att med kunskap, praktiska metoder och verktyg hjälpa till på vägen i att definiera, planera och inte minst implementera beslut i hela organisationen. Att engagera medarbetare att finna sitt ansvar i den processen och identifiera vad de själva ska bidra med.

Vi bidrar utifrån behov och överför vår kunskap till ledningsgrupp, ledare, projektmedlemmar m fl för att de ska få nödvändig kompetens och finna sin roll i att leda förändringar i hamn.

Vår vision

Engagemang i förändring – en självklarhet för alla medarbetare

För att få förändring till stånd måste man göra saker på ett annat sätt. Förändring är därför beroende av att var och en i organisationen engagerar sig.

Den optimala situationen är att engagemanget i verksamheten och dess utveckling är en självklarhet för samtliga medarbetare. Att det ingår i vardagen.

Detta är vår strävan.

Vår värdegrund

Kundperspektiv

  • Att agera utifrån kundens bästa
  • Att tänka ur kundens perspektiv och handla därefter
  • Att se våra samarbeten som långsiktiga

Engagemang

  • Att vilja mer, vara passionerad i det man gör

Framsteg i fokus

  • Att fokusera på kundens resultat
  • Att hela tiden se möjligheter till förbättringar i alla verksamheter
  • Att ständigt se och anta nya möjligheter och utmaningar

Generös

  • Att ge innebär att man får
  • Alltid win-win – att säkerställa både Advantums, kunders och konsulters resultat i goda affärer