Team

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen

I den bästa av världar tar alla i ledningsgruppen ett helhetsperspektiv för att föra hela organisationen framåt. Ledningsgruppens syfte och uppgift är tydligt för alla och nivån på arbetet håller tillräckligt ofta en strategisk höjd.

Man delar ansvaret för helheten i vått och torrt, utan att sätta sitt eget område i första rummet. I ett prestigelöst samarbete har man bra dialog som skapar trygghet i gruppen.  Så hur kommer man dit?

Projekt- och arbetsteam

Det lönar sig att ge ett nytt team bra förutsättningar genom att de lägger lite tid på att definiera hur de vill samarbeta. De kommer att bli produktiva snabbare.

Detsamma gäller ett team som samarbetat ett tag men fastnat. Kanske fokuserar var och en på sitt. Kanske gnisslar samarbetet. Då är det hög tid att bli ett team.

Ett enkelt och effektivt program ger gruppen bra förutsättningar!

Ledningsgruppsutveckling

Styrelsen

Styrelsearbete med kvalitet leder rimligen till ekonomisk framgång och konkurrenskraft.

Då krävs en styrelse som har en gemensam syn på uppdraget och som håller en strategisk nivå. Det behövs en tillitsfull miljö där man kan föra en bra dialog baserad på styrkan i de samlade kompetenserna och erfarenheterna. Då åstadkommer man mer tillsammans än var för sig.

Därför tjänar även styrelser på att utveckla gruppens samarbete och arbetssätt.

Teamreflektion kring arbetssätt – TA

I många sammanhang vill man åstadkomma lärande och ständig utveckling i organisationen. Utifrån det syftet finns ett alternativ till feedback, en annan metod med bra effekt för att utveckla arbetssätt, individer och bidra till tillit.