Speciellt för IT-verksamheter

Intensivträning för KAM och IT-samordnare

Förändringstrycket är stort på många IT-avdelningar. Verksamhetens interna kunder vill ha mer engagemang, dialog och råd från IT-avdelningen i ett tidigt skede.  Detta är en intensivträning för att bli kundens naturliga samtalspart inom IT. Söker du en utbildning där du bekvämt kan luta dig tillbaka och lyssna på föreläsare kan du sluta läsa här. I den här kursen varvas teori och praktik, du får agera själv (learning-by-doing) tillsammans med andra deltagare under två intensiva dagar.

Kundundersökning IT:s interna kunder

IT som teknik är en tydligt identifierad möjliggörare, men IT-avdelningen behöver ta ett steg framåt genom att förbättra kundfokus och bli mer delaktiga i hela verksamhetens utveckling. Ett bra tips är att involvera kunderna och genomföra en kundenkät. Vad tycker de om IT:s leverans och engagemang? Vi hjälper dig att genomföra undersökningen, analysera resultatet och ge våra rekommendationer så IT-ledningen kan prioritera och förbättra de viktigaste områdena som verkligen leder till resultat.

IT-konsultbolagen står inför avgörande förändringsbehov

Ökande användning av molntjänster och krav på digital innovation kommer att förändra IT-konsultbolagens möjlighet att överleva. Många IT-konsultbolag behöver utmana gamla strategier, strukturer och kulturer för att hitta nya vägar fram. Avgörande blir också  förmågan att sätta kundernas behov i centrum och förmågan att föra en konsultativ dialog.

Förändringsledare för IT

Att driva förändring har flera faser. Att utveckla strategi och riktning för förändringen sker oftast i ledningen. Därefter gäller det att få det att hända. En halvhjärtad insats glöms snart bort och resultatet uteblir. Ett klokt råd är ta hjälp av en erfaren förändringsledare som kan sätta upp och driva projektet, och ge stöd till cheferna i det praktiska förankringsarbetet hos medarbetarna.