IT-konsultbolagen står inför avgörande förändringar

Ökande användning av molntjänster och krav på digital innovation kommer att förändra IT-konsultbolagens möjlighet att överleva. Många IT-konsultbolag behöver utmana gamla strategier, strukturer och kulturer för att hitta nya vägar fram. Avgörande blir också förmågan att sätta kundernas behov i centrum och att kunna föra en konsultativ dialog. Det kräver verksamhetskompetens, helhetssyn och förmågan att addera värde.

Bankerna var tidigt ute med digital transformation men på senare tid har vi sett verklig förändring hos storföretag som Ikea, H&M och Clas Ohlson med flera. E-handeln är inte längre bara ett komplement till butikerna utan tar nu över allt mer med bland annat butiksnedläggningar som följd. Andra branscher har en liknande utveckling liksom inom offentlig sektor. Affärsmodeller förändras och fokus läggs allt mer på digital innovation och digitaliseringens möjligheter att skapa intäkter eller effektivisering. Nya kompetenser efterfrågas och organisationernas storlek och sammansättning förändras. Här har oftast IT-avdelningarna en viktig roll att tillsammans med verksamheten leda utvecklingen och ta hjälp där det behövs av externa resurser. Hur kommer den snabba utvecklingen påverka dagens IT-konsultbolag?

Enligt flertalet branschbedömare står IT-tjänsteleverantörer inför historiskt stora och snabba förändringsbehov. I en nyligen genomförd undersökning av Radar saknar ca en tredjedel av lokala och regionala IT-tjänsteföretag förutsättningar för att överleva den snabba förändring som förutspås redan inom en 24-månadersperiod. Svenska IT-beslutsfattare bedömer att övergången till industrialiserade och standardiserade s k molntjänster kommer att tiodubblas under de närmaste tre åren och utgöra ca 30% av dagens IT-budgetar. Dessutom kommer nya konkurrenter att etablera sig som redan i idag är på plats hos kunderna (t ex revisionsbolag) som är experter på branscher och/eller processer. Fria från eget teknikarv kommer dessa att snabbt kunna ta till vara på industrialiseringens höga utvecklingstakt och molntjänsternas fördelar i sina erbjudande till kunderna.

När industrialiseringen tar fart måste en stor del av befintliga IT-tjänsteleverantörer hitta nya intäkter och sätt att addera värde genom att differentiera sig från massproducerade molntjänster. Svårast kommer de IT-tjänsteleverantörer ha som idag saknar en tydlig profil och som har en “lite av varje” eller “inget av något” position. Fokus kommer att behöva förändras till att hjälpa kunderna med digital innovation och integration med molnbaserade IT-tjänster. Bäst förutsättningar anses de ha som kan skapa verksamhetsnytta genom att utveckla/förändra verksamhetsprocesser med hjälp av digitalisering. En sådan roll förutsätter förmågan att skapa relation med kundernas ledande befattningshavare inom verksamheten och utvecklas till en uppskattad rådgivare med helhetssyn i ett långsiktigt partnersamarbete.

Att utveckla ett tydligare kundperspektiv och arbeta rådgivande är ofta enkelt i teorin men betydligt svårare i praktiken. Advantum Progress har mångårig erfarenhet av att hjälpa IT-verksamheter med att arbeta mer konsultativt med kunden i fokus. Vi har lösningar för ledningen och KAM/kundansvariga genom learning-by-doing, och för IT-konsulter som i sin roll behöver utveckla kundfokus i dialogen med sina uppdragsgivare och samverka med KAM/kundansvariga.

Läs mer här om att “Arbeta konsultativt” för kundansvariga/KAM »

Läs mer här om “Kundfokus för alla” för IT-konsulter »

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

“Utbildningen var både lärorik och insiktsfull! Vårt mål var att förändra vårt nuvarande arbetssätt och genom att växla praktiskt upplevelsebaserat lärande med teori och övningar fick vi snabbare insikt i hur vi agerar idag och vad vi behövde förändra för att nå våra mål. Det sättet att skapa lärande var verkligen något som passade alla deltagarna och gav effekt.”

Business Unit Manager, ManpowerGroup Solutions, Chef