Våra tjänster

Vi är alla i ständig förändring. Nya krav från kunder och omvärld sätter press på oss att hela tiden utvecklas. Problemet är i många organisationer att ledningens vägval och beslut inte når hela vägen ut till individer, då uteblir resultatet. Förändring är att göra annorlunda. För att våga och vilja prova nya vägar, som känns obekväma i början, så måste alla vara övertygade och ta ansvar för att bidra. Från chef till medarbetare.

Med mycket praktiska metoder hjälper vi till att genomföra olika sorters förändringsarbete från att skapa förutsättningar i ledningen, lära chefer att leda förändring, till att med kreativa metoder driva arbetet ute bland medarbetare till personligt ansvar för nya sätt att arbeta.

Team - Advantum Progress
TEAM
Implementation
PERSONAL-/LEDARDAGAR
Speciellt för IT
SPECIELLT FÖR IT-ORGANISATIONER
Förändringsledning
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Värdegrund
VÄRDEGRUND
Personaldagar
MÅL & PROCESSER
Kund i fokus
KUND I FOKUS
Undersökningar
UNDERSÖKNINGAR
Kontakt
FÖR DIG SOM VILL VETA MER