Våra tjänster

Vi är alla i ständig förändring. Nya krav från kunder och omvärld sätter press på oss att hela tiden utvecklas. Problemet är i många organisationer att ledningens vägval och beslut inte når hela vägen ut till individer, då uteblir resultatet. Förändring är att göra annorlunda. För att våga och vilja prova nya vägar, som känns obekväma i början, så måste alla vara övertygade och ta ansvar för att bidra. Från chef till medarbetare.

Med mycket praktiska metoder hjälper vi till att genomföra olika sorters förändringsarbete från att skapa förutsättningar i ledningen, lära chefer att leda förändring, till att med kreativa metoder driva arbetet ute bland medarbetare till personligt ansvar för nya sätt att arbeta.

Utveckla team

Ledningsgrupper
Projekt- & arbetsgrupper
Styrelser
Teamreflektion arbetssätt

Driva förändring

Utbildning
Coach

Undersökningar

Medarbetarundersökning
Kundundersökning

Personal-/ledardagar

Online workshops
Produktiva interna konferenser 
Workshops i grupper
Ledardagar

Värdegrund

Utveckla
Implementera

Kund i fokus

Arbeta konsultativt
Kundfokus för alla

Processer och mål

Implementera nya processer
Bryta ner mål

Speciellt för IT

Intensivträning KAM
Kundfokus i IT-konsultbolag
Förändringsledare IT
Kundundersökning internt