Workshops i grupper

Workshoptekniken kan användas i alla möjliga sammanhang för att skapa delaktighet och engagemang i olika frågor. Ett verktyg för att ta vara på människors kunskap och kreativitet.

Spannet för användningsområden är stort. Det kan t ex vara ett arbetsmöte för att skapa nya idéer och det kan lika gärna vara en del i en vanlig arbetsplatsträff där deltagarna i diskussioner omvandlar information/beslut till vad de innebär i deras vardag.

Använd resurserna

Tekniken används för att bjuda in till delaktighet för att få resultat, och resultat vill man allt som oftast åstadkomma. Medarbetarna har bäst kunskap inom sitt område och tillsammans kan de såväl skapa kreativa idéer, bidra till strategin, till förbättringar som att på sin egen nivå definiera konkret vad och hur de ska göra annorlunda för att kunna leverera det resultat som förväntas.

I workshops kan man släppa lös den kreativiteten och kraften! Det blir möten med energi.

Extern facilitator

Det är ofta uppskattat att använda en extern facilitator för att lägga upp ett bra program och facilitera diskussionerna. Det ger cheferna möjlighet att delta i diskussioner. Det ger medarbetarna en bättre möjlighet att vara öppna. En extern processledare har också andra möjligheter att vara ifrågasättande samt vid behov hantera motstånd och invändningar som kommer upp på medarbetarnas väg mot att nå fram till övertygelse.

Ett bra planerat program är A och O för att skapa ett konstruktivt evenemang. Det är en kompetens i sig att se till att diskussionerna handlar om rätt saker och undvika fällor och fallgropar som ger spelrum för det som inte är konstruktivt. Vi har metoder för att bygga ett program som ger energi och glädje och som skapar resultat och nytta i vardagen när man kommer hem.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

“”Vi var mycket nöjda med dagens innehåll, planering och genomförande. Upplägget och övningarna var väl anpassade till oss och det kändes tryggt att arbeta med er, bland annat tack vare konsultens noggranna förberedelser och frågor till oss.””