Kundfokus på avdelningsmötet

Den administrativa avdelningen på Universitetskanslersämbetet – UKÄ – sätter stort värde på att leverera sina tjänster på ett sätt som ger en positiv upplevelse för de interna kunderna.

Med jämna mellanrum gör man en användarenkät. Resultatet av den senaste var positivt, men det fanns givetvis små saker att förbättra. Under förbättringsarbetet inbjöds Advantum Progress att delta för att driva en workshop med syftet att sätta en gemensam definition för vad kundfokus är inom avdelningen. Vi lade upp programmet med diskussioner varvade med ett situationsspel. Utifrån olika förberedda verklighetsbaserade situationer med inbyggda svårigheter var uppgiften att komma fram till vad som var ett bra beteende i varje situation.

Carolina Johansson, biträdande avdelningschef och uppdragsgivare, mailade vår konsult en spontan återkoppling:

”Vi var mycket nöjda med dagens innehåll, planering och genomförande. Vi tycker att du gjorde en fin insats, det var intressanta övningar och information som du delade, situationskorten var bra (det uppskattades att de var så konkreta och verklighetsnära) och det var en lagom variation som gjorde att det upplevdes spännande hela tiden. Upplägget och övningarna var väl anpassade till oss och det kändes tryggt att arbeta med dig, bland annat tack vare dina noggranna förberedelser och frågor till oss.”

Läs mer om våra tjänster kring kundfokus»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur få hela organisationen att sätta kunden i fokus?

LÄS MER