Teamreflektion kring arbetssätt (TA)

Det är på många sätt angeläget att ta tillvara på sin ”kompetensbank”, att överföra kunskap mellan medarbetare. Behovet är i sig inget nytt men hur gör man det på ett uthålligt och effektivt sätt? Det finns en metod som baseras på kontinuerlig reflektion kring teamets arbetssätt, ett strukturerat sätt att lära av varandra och av det man gör tillsammans.
Med hjälp av metoden Teamreflektion kring arbetssätt (TA) lär sig medarbetare av och med varandra hur man gemensamt kan utveckla beteenden och arbetssätt utifrån en specifik situation eller händelse de delat. Fokuset ligger framåt, inte bakåt. De gör tillsammans en analys av en specifik situation med ett resonemang kring ”Vad gör vi bäst när det här händer? Vad kan vi lära? Vad ska vi ta vara på eller utveckla?”. I gemensamma resonemang kommer flera perspektiv och erfarenheter fram och utmynnar i slutsatser om vad som är optimalt att göra. Ett så kallat kollektivt lärande.
Det handlar inte om att lära ut – information från mig till dig. Det handlar inte heller om utvärdering, i den betydelsen att bli bedömd av någon annan. Istället för vad och hur individer gjorde är man framåtriktad och koncentrerar sig på vad och hur VI ska göra framåt. Syftet är gemensamt lärande, utgångspunkten är att alla alltid har något att lära. Tillsammans bygger man gemenskap och trygghet i processen. Risken för försvarsreaktioner är mindre och därmed är möjligheten för utveckling större.

Teamreflektion kring arbetssätt (TA) utgår från att resultatet av vad man gör ger upphov till en reflektion som i sin tur kan skapa utveckling i tanken. Det gäller att ta vara på den processen och sätta den i system.

I teamreflektioner arbetar man utifrån en enkel modell som ger struktur till ett lärande samtal. Modellen har ett antal steg där man etablerar vad man ville åstadkomma, vad man de facto gjorde, vad man kan lära av det, vad man vill utveckla och vad man själv ska förbättra. Därtill vad man kan tipsa övriga organisationen om i form av beteenden och förbättrade strukturer.

Teamreflektion kring arbetssätt (TA) bygger på en internationellt etablerad metod vid namn After Action Review (AAR) som en gång utvecklades av US Airforce för att finslipa teamens samarbete i skarpa situationer. Metoden används idag i alla möjliga organisationer och team över hela världen med goda resultat. En övergripande metastudie av 46 separata undersökningar visar att AAR kan ge en förbättring med 20-25% i teamets prestation.

Kollektivt lärande
För systematisk utveckling av gruppers samarbete, organisationens arbetssätt och därmed även individers beteenden etablerar man en modell som ger ett gemensamt strukturerat sätt att ta tillvara och bidra med kompetens och erfarenhet till varandra.  Teamreflektion kring arbetssätt (TA) är en enkel metod för kollektivt lärande.