SEI såg utveckling istället för motgång!

Plötsligt behövde man vända på en femöring!

Workshopkonceptet var utskickat till centers på fem kontinenter. Alla var informerade och beredda att starta processen när beslutet fattades – alla ska jobba hemifrån utifrån situationen med Corona! Vad skulle vi göra nu?

Vi kavlade upp ärmarna, planerade om konceptet, förberedde nytt material, körde en pilot, utbildade lokala facilitatorer världen över och skapade en guide för dessa, allt på bara sex dagar.

”Vi jobbade stenhårt tillsammans – mitt HR-team och Advantum Progress – för att hitta sätt att ersätta dynamiken man får i det personliga mötet. Vi lyckades med det på extremt kort tid och fick på köpet en extra dimension i workshoparna där stämningen faktiskt blir än mer avväpnad och produktiv när alla sitter hemma hos sig”, säger Maria Westerlund, HR Direktör på SEI, Stockholm Environment Institute.

En av framgångsfaktorerna är rätt digitala verktyg där man faktiskt kan köra workshops värda namnet. Vi anpassade konceptet till att köra online med gruppdiskussioner, noteringar på whiteboard, alla kunde samtidigt notera sin prioritering av åtgärder för att få en samlad bild, etc. Ambitionen i upplägget var att, trots avstånden, skapa känslan av att sitta vid samma bord, att få med dimensionen att kunna läsa varandras ansiktsuttryck, prata lite lagom i mun på varandra, bekräfta varandra med en nickning etc. Inte det traditionella formatet med ”chat” och ”mute” mm som förstärker distansen och gör det opersonligt. “Vi var tvungna att utveckla våra digitala vanor – och det snabbt!”

”Vi provade digital workshop för några år sedan i våra gamla verktyg. Det resulterade i att vi lovade varandra att aldrig göra om det, skrattar Maria, men som tur är går utvecklingen framåt – nya tider, nya möjligheter! Alla deltagare var nu imponerade av nya arbetssätt och den potential dessa har i en organisation som vår.”

En annan framgångsfaktor är att skapa en workshop med rätt diskussioner och utnyttja de digitala möjligheterna på rätt sätt. Vi kan konstatera att kompetensen att skräddarsy bra workshops har minst lika stor betydelse som i det fysiska mötet, men nu med nya verktyg och dimensioner i upplägget.

”Vi är vana att ha möten online mellan våra global Center,  men metoderna har varit mycket mer begränsade. Det är lite svindlande att nu se framför sig att alla sitter i hemmet på helt olika platser över jorden och vi kan ändå jobba tillsammans nästan som om vi satt i samma rum.”

“Jag är som sagt tacksam att tekniken gav oss dessa möjligheter – men framför allt är jag så glad och tacksam att ha en så ödmjuk, lösningsinriktad och proffsig partner i Advantum Progress. De släppte allt och fokuserade på att ge oss den bästa lösningen vi kunde få, snabbt och med ett stort engagemang för att bidra till att utveckla vår verksamhet ytterligare baserat på den genomförda medarbetarmätningen. Åsa Grundén gjorde verkligen allt för att vi skulle kunna få till ett bra nästa steg efter genomförd medarbetarmätning.”

Ja, vi lyckades vända på en femöring och vi är alla rätt stolta över det!

Lyckas med
online workshops

LÄS MER