Definiera ”det nya normala”

Många organisationer upplever att verksamheten har fungerat förvånansvärt bra det första halvåret med Coronarestriktioner och distansarbete. Det operativa flyter på. 

Men hur ska det vara efter corona? 

Två saker att göra nu

Man behöver nu planera för en framtid ”post corona”. Alla är överens om att det inte kommer bli som förut, men hur vill vi ha det? Vad kommer att fungera för oss? Vad är medarbetarnas behov och ledningens strategi?

Man kan också under rådande situation behöva säkerställa att medarbetarna kan arbeta med att utveckla verksamheten under fortsatt distansarbete. Att verksamheten inte bara upprätthålls. Vi vet ju inte hur länge detta kommer att pågå.

Många frågor kring det nya normala

Sannolikt kommer man varva distansarbete med kontorsarbete, men HUR?  Vad har vi lärt oss av den här tiden och vilka erfarenheter är bra för verksamheten att bygga vidare på?

  • Vem ska vara på kontoret och när, vad är behovet? Är det valfritt eller finns det regler?  Vilka arbetsuppgifter är lämpade för vilken arbetsmiljö (distans/kontor)?
  • Vilka förutsättningar behövs för att medarbetarna ska kunna jobba kreativt? Hur passar vi på att öka samarbete i kreativa, och även produktiva, flöden mellan avdelningar?
  • Hur håller vi BRA möten när några är på kontoret och andra på distans? Hur får vi fram det som skapar kvalitet i mötet – känslan av att sitta i samma rum och prata, läsa varandras ansiktsuttryck, gester och reaktioner men ändå jobba digitalt?
  • Behärskar medarbetarna tekniken idag? Vilka nya digitala verktyg ger möjligheter till kreativt arbete? Hur ska vi hålla oss uppdaterade med digitala verktyg och funktioner som stöder utveckling av verksamheten med distansarbete (inte bara basnivån som att hålla vanliga enkla möten).
  • Hur tillfredsställer vi det sociala behovet och hur kommer det se ut? Etcetera.

Inför beslut kring riktlinjer för arbetsformer i verksamheten är det allra bästa att engagera medarbetarna i att ta fram ett underlag i dessa frågor. Delaktighet ger alltid bättre resultat och det finns många konkreta och praktiska frågetecken att ta sig an.

Hur göra?

Ledningsgruppen behöver sätta prioritet frågan om arbetsformer efter corona. Ledningsgruppen börjar med att identifiera vad som är bäst för verksamheten, nya arbetsformer kopplat till diskussioner om strategin och affären. En parameter är hur medarbetarnas upplever distansarbetet nu och framåt, det kommer att ha påverkan på organisationens effektivitet och i förlängningen på att vara en attraktiv arbetsplats. Det är därför vårt råd att ta med medarbetarnas erfarenheter i beslutsunderlaget.

Involvera medarbetarna i att definiera behov, hitta lösningar och scenarier för hur man kan jobba. Gör det med tydlighet i att de tar fram ett underlag för beslut och att det kommer att krävas kompromisser utifrån olika behov. Samla dem i mindre eller större grupper, kanske 10, kanske 40? Håll en konferens, en stor workshop med diskussion i smågrupper, med folk från olika avdelningar i varje grupp. Skapa kreativa idéer, använd digitala postit-lappar el dyl – hela paketet med metoder och känsla som om det vore en vanlig konferens, men digitalt.

Ta med resultatet till ledningen – lägg till, dra ifrån, kompromissa och utvärdera denna del och inkludera den i övrig analys. Skapa riktlinjer och implementera tillsammans med medarbetarna igen.

Vi guidar genom hela processen. Det finns bra upplägg, kreativa verktyg och bra facilitatorer. Se ett exempel på en workshop för medarbetare hos en kund från augusti 2020.

En riktigt lyckad digital konferens hos en kund

”Lysande!”

LÄS MER

Hur man skapar en digital konferens med interaktivitet och kreativitet

LÄS MER

Men först en nulägesanalys? En kort enkät

LÄS MER