Team

Ledningsgruppen

I den bästa av världar tar alla i ledningsgruppen ett helhetsperspektiv för att föra hela organisationen framåt. Ledningsgruppens syfte och uppgift är tydligt för alla och nivån på arbetet håller tillräckligt ofta en strategisk höjd.

Man delar ansvaret för helheten i vått och torrt, utan att sätta sitt eget område i första rummet. I ett prestigelöst samarbete har man bra dialog som skapar trygghet i gruppen.  Så hur kommer man dit?

Läs mer

Projekt- och arbetsteam

Det lönar sig att ge ett nytt team bra förutsättningar genom att de lägger lite tid på att definiera hur de vill samarbeta. De kommer att bli produktiva snabbare.

Detsamma gäller ett team som samarbetat ett tag men fastnat. Kanske fokuserar var och en på sitt. Kanske gnisslar samarbetet. Då är det hög tid att bli ett team.

Ett enkelt och effektivt program ger gruppen bra förutsättningar!

Läs mer