AFA Försäkring – ledarfilosofi

Jag har genom åren lärt mig att ledarskapet är det som avgör om förändringsarbete lyckas eller inte. Alla vi som samlats här inne är avgörande för hela vår organisations utveckling” inledde Maj-Charlotte Wallin den dag då samtliga chefer tillsammans definierade vad det innebär att vara ledare på AFA Försäkring.

Maj-Charlotte är VD på AFA Försäkring sedan 2008 och under den tiden har organisationen utvecklats mycket, det ställer helt klart krav på ledarna.

Hur kan 50 olika människor skapa en gemensam ledarfilosofi under en dag? Och hur får man det att leva i praktiken? För att beskriva det backar vi tillbaka några månader. Under den tiden har HR sjösatt ett program som skapat förutsättningar för att ledarna ska kunna komma fram till en bra ledarfilosofi under denna dag. För att skapa en gemensam plattform så har man genomfört ett antal inspirationsdagar kring OBM – Organizational Behavior Management. Där har man tillfört kunskap om förändring och ledarskap, att förändring handlar om att göra annorlunda och vilka krav det ställer på en ledare. Med insikt om att man behöver styra, målsätta och framför allt följa upp medarbetare på beteendenivå blir ledarfilosofin sedan väldigt konkret.

När man under ledarfilosofidagen arbetade med att definiera ett gott ledarskap blev diskussionerna relaterade till vad man som chef själv ska göra för att förstärka och korrigera beteenden hos medarbetarna som leder till bra resultat.

Vi vände på steken”, säger Stefan Lampinen, HR-chef. ”Istället för att starta upp en stor ledarutbildning valde vi att börja med att sätta en gemensam bas. Vi tror på att en konsekvensstyrd organisation skapar bättre resultat, därför ville vi sätta en gemensam plattform genom kortare pass i form av inspirationsdagar. För att ge ledarna möjlighet att omvandla detta till sin egen vardag lade vi in coaching däremellen. Därefter har vi nu definierat vad ledarskap innebär för att till slut sedan ge varje individ precis den utveckling man behöver.

Så nästa steg i denna genomtänkta plan för att utveckla ledarskapet var att ta med den nya filosofin in i utvecklingssamtalen. De som är chefer över chefer samlades för att utveckla hur man använder den nya ledarprofilen för att leda en chef. En utmaning man kom fram till var att aktivt och kontinuerligt jobba med att mellancheferna utvecklar sitt ledarskap i vardagen. Att jobba med konkret uppföljning av ledarbeteenden såsom förmågan att skapa konsekvenser i vardagen. Hur väl de lyckas arbeta med ledarskapets huvudverktyg feedback och coachning och hur duktiga de är på att lyssna.

Fortsättning följer…

Läs mer om att leda i förändring»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur genomföra givande ledardagar?

LÄS MER