Lyfta ledningsgruppen ett steg till

I Hedemora kommun samlas inte bara de olika förvaltningscheferna i en ledningsgrupp utan man inkluderar även de kommunala bolagen i en koncernledningsgrupp med mottot att ”allt hänger ihop” – besluten påverkar alla. I denna har man som uppgift att gemensamt föra Hedemora in i framtiden, lyfta strategiska frågor till politiken och verkställa deras beslut samt leda den operativa verksamheten. Det gör man med den äran.

Ledningsgruppen fungerar bra, men ville utvecklas vidare till att inte riskera att fastna i stuprör utan använda koncernhatten oavsett vad medlemmarna ansvarar för till vardags. Man ville utveckla mötena att bli effektivare, att säkerställa att det känns bra att gå till ett koncernledningsmöte och att man kommer därifrån full av energi och då förmedlar information på ett enhetligt sätt. Flera var relativt nya och ytterligare ett syfte var att lära känna varandra lite mer, att bli bekväma och trygga i samarbetet för att kunna jobba tillsammans och klara utmaningar på ett bra sätt.

Advantum Progress fick uppdraget att facilitera gruppens utvecklingsprocess och tillföra fakta i ett bra program med plats för både engagemang och allvar liksom glädje och skratt. Emellan de tillfällen man samlades jobbade ledningen mycket dedikerat på att genomföra de förbättringar som man kommit fram till.

Kommunchef Annika Strand om sina upplevelser av utvecklingsinsatserna:

“Advantum Progress var under våra utvecklingsdagar till stor hjälp för oss som vägledare och lots i arbetet med att få ihop koncernledningsgruppen. Det är viktigt för mig att alla ledamöter har samsyn om vad som är det viktiga arbetet i en koncernledningsgrupp. På ett metodiskt sätt benade vi upp vilka strategiska områden som är viktiga för kommunen att vi arbetar med. Vi kom också fram till vikten av att alla tar ansvar för alla frågor, även de som inte handlar om kepsen utan om hatten, koncernledningshatten. Vi jobbade en hel del med agendan för koncernledningsgruppen, med vilka som ska delta i gruppen, när vi ska träffas, hur vi kommunicerar ut vad vi arbetat med i gruppen.

Vi gjorde också en Belbinanalys som visade vilka framträdande styrkor var och en har av oss och hur vi kan tänka om det i olika situationer. Vi varvade teori med praktiska övningar och det var mycket skratt mellan varv av allvar och diskussion.

Jag är som kommunchef mycket nöjd med insatsen och det är övriga i gruppen också. Vi har lyft oss flera snäpp i vår grupp och vår agenda är idag mer omfångsrik och strategisk jämfört mot tidigare.

Absolut några av de bättre utvecklingsdagar jag någonsin medverkat i. Tack Åsa!”

Läs mer om ledningsgruppsutveckling»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer» 

Hur utveckla ledningsgruppen?

LÄS MER