Läkare Utan Gränser – medarbetarundersökning

En grupp unga franska läkare, som tidigare hade arbetat för Röda korset i krigets Biafra, ansåg att det behövdes en oberoende medicinsk hjälporganisation som talade öppet om övergrepp och maktmissbruk. En organisation där arbetet enbart styrs av nödställda människors behov, inte av politiska hänsyn. Ur detta föddes Médecins Sans Frontières – Läkare Utan Gränser. Idag ger man humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer med mera.

Vi frågade Ulrika Loinder, som är HR-ansvarig i Sverige, hur de resonerat kring sin medarbetarundersökning;

“Läkare Utan Gränser är en rörelse. Rörelsen bygger på engagemang, oavsett man är medlem eller anställd eller både och. Därför var det särskilt viktigt för oss, när vi bestämde oss för samarbetspartner för vår medarbetarundersökning, att hitta en leverantör som inte bara kunde skapa frågor utan som också kunde fungera som stöd när det gällde att ta hand om resultatet. Vårt val föll på Advantum Progress och tillsammans med dem skapade vi frågor som lockade till diskussion kring såväl verksamhetens utveckling som kring de förutsättningar vi på Läkare Utan Gränser i Sverige ger våra anställda för att göra ett bra jobb. Vi ville inbjuda in alla medarbetare att tar ansvar för förbättringar i stort och i smått.

Resultatet från undersökningen var väldigt positivt. Både utifrån aspekten att medarbetarna visade sig vara väldigt nöjda med sin arbetsplats och utifrån aspekten att de ändå – verkligen – engagerade sig i samtal om möjliga förbättringar. Samtalen skedde på avdelningsnivå med stöd av ett workshopkoncept som vi fick av Advantum Progress. Konceptet fungerade mycket bra och workshoparna resulterade i en handlingsplan med prioriteringar kring förbättring på var och en av avdelningarna.

När vi genomförde workshoparna var jag som HR-ansvarig med som workshopledare på de avdelningar som önskade det (vilket var de flesta). En fördel med det var att det ger gav chefen möjlighet att delta i gruppens diskussioner och prioriteringsarbete istället för att ha sitt fokus på processledning. Det är en kompetens i sig att hålla tråden, hålla tider och hantera de som pratar lite respektive mycket samt se till att samtalet utmynnar i något konkret.

Fram till nästa medarbetarundersökning, som sker nu i höst d v s cirka ett år efter förra undersökningen, arbetar avdelningarna själva med sina handlingsplaner; de har själva ansvaret för att driva sina prioriterade förändringar. Att förändring verkligen sker, att handlingsplanerna tas på allvar, följs upp på ledningsgruppsmöte då och då och kommer även att tas upp på ett medarbetarmöte i början av hösten. Uppföljningen är viktigt, inte minst inför nästa undersökning, så att alla ser att det är värt att delta och att det blir resultat”.

Läs mer om medarbetarundersökningar»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur göra en lyckad medarbetarundersökning?

LÄS MER