SolidEngineer seminarier

Beskriver man SolidEngineer med ett enda ord så är det innovation. De hjälper kunder med verktyg och modeller för att utveckla konkurrenskraftiga produkter på ett innovativt sätt. I arbetet erbjuder man kunderna även olika seminarier samt ett ledarforum vid namn Frontline med syftet att öka kunskap kring vad som krävs av en organisation som vill stärka sitt innovationsklimat. Vi frågade Björn Lindwall, VD, varför han anlitade Advantum Progress i dessa sammanhang.

”Vår första bekantskap med Advantum Progress blev innehållet på hemsidan som väckte intresse och frågor. Jag kontaktade Åsa Grundén och insåg direkt att kompetensen byggde på beprövade metoder och lång erfarenhet vilket motiverade till fortsatt kontakt. Det hjälpte även att förhållningssättet till uppdragets form var flexibelt och inte låst till en viss modell. I vårt första projekt med Advantum Progress utvecklades praktiska metoder för att implementera värderingar vilket nu är en del av vår företagskultur.

Vi har även samarbetat med Advantum Progress inom vårt chefsforum Frontline – en seminarieserie om 5 dagar. Ett av momenten omfattade förändringsarbete. Enkla och praktiska metoder presenterades som samtidigt passade in i vårt koncept för Frontline.

Vi upplever samarbetet med Advantum Progress som ytterst okomplicerat. Det finns flexibilitet i allt från strukturerade helhetslösningar till utrymme för att agera enbart som bollplank vid enstaka möten. Det skapar en avslappnad relation där vi som uppdragsgivare inte upplever ett krav utan en resurs i relationen.”

Hur införa en levande värdegrund?

LÄS MER