IT i förändring

Ett steg längre med Swedavia IT

IT på Swedavia har kommit långt på sin resa till att bli en effektiv och processtyrd IT Provider. De senaste månaderna har proaktivitet och innovation varit i fokus.

Vi träffade Åke Halvdanson, IT-chef på Swedavia, på CIO-dagen i IDG’s regi. Advantum Progress bjöd där på en halvdags ”nära-verkligheten-upplevelse” där alla samlade CIO’er fick känna på vad som krävs av en IT-medarbetare för att vara Business Partner till en krävande kund. Åke uppskattade den upplevelsen och bestämde sig för att det var rätt tid för att hans medarbetare skulle få träna på kunddialogen i sin förändringsresa.

Sagt och gjort, alla medarbetare samlades för att möta kunden Åkerström i ett rollspel där alla var engagerade kring ett riktigt case från Swedavia. Man tränade behovsanalys och verksamhetsförståelse, bemötande gentemot en drivande affärsman från verksamheten samt förmågan att i dialogen hålla den svåra balansen mellan affärens önskemål och rimlig Total Cost of Ownership. Svårt, spännande och roligt var omdömet, samt att träningen med den fiktiva internkunden var oerhört realistisk. Och medarbetarna var mycket duktiga!

Därför valde Åke att gå steget längre. En sann Business Partner karakteriseras av proaktivitet. Swedavias största enhet inbjöds att komma och berätta om sin verksamhet och hur man såg på framtiden och omvärlden. Med den informationen startade ett kreativt arbete inom IT enheten där man adderade IT’s kompetens och syn på möjligheter för framtiden för att hitta nya innovativa sätt att stärka konkurrenskraften. Kravet på detta interna arbete var att idén skulle bidra till verksamhetens framtidsplaner och vara realiserbar.

Fyra grupper kom efter några veckor fram med varsin idé och samlades i ett nytt träningsläger. Upplägget denna gång var att först under en dag träna på den fiktiva kunden. Man tränade här på att presentera en idé ur ett verksamhetsperspektiv där man pratade kundens språk. Man tränade också på det som krävs för att kunna fatta beslut, att presentera ett hållbart Business Case.

Några idéer var tillräckligt bra för att gå vidare till nästa dag då den riktiga kunden återkom för att se vilket resultat hans senaste besök gett. Ett par grupper presenterade sin idé för Thomas Cassel, head of Terminal and Commercial Business. Det slutade dels att en idé var intressant och kom att presenteras vid ett annat tillfälle Thomas ledningsgrupp. En lika viktig effekt var att det blev ett unikt lärande när Thomas gav sin feedback och berättade vad som krävs för att ge honom möjlighet att värdera ett Business Case.

Swedavia IT tränar vidare, man vidareutvecklar den interna processen från idé till leverans och lägger fokus på tydlig process för att kunna vara proaktiva och ta initiativ. Man kommer att möta Åkerström igen, för att slipa ytterligare på partnerskapet. Och man kommer att presentera många affärsnyttiga möjligheter för verksamheten.

Fortsättning följer…

Hur utveckla proaktivitet och konsultativ förmåga?

LÄS MER