Trafikverket

En av våra uppdragsgivare på Trafikverket, Ulrica Ericsson, kommunikationsansvarig, berättar varför hon använder sig av Advantum Progress.

“Advantum Progress är ett bolag med bred och djup kompetens inom bl.a. affärsutveckling, ledningsstöd, processledning och dialog. För Banverket och Trafikverkets räkning har de varit involverade i ett större punktlighetsarbete där arbetsgrupper vid olika trafikledningscentraler involverades för göra tydligt vad var och en som medarbetare kunde göra för att bidra till ökad punktlighet inom tågtrafiken. De har även arbetat med Banverkets övergripande visionsarbete, Trafikverkets regionala arbete med att bryta ner den gemensamma värdegrunden vid workshops med all personal.

Åsa Grundén, företagets VD är en exceptionell konsult som huvudsakligen genomfört uppdragen hos oss. Hon har hög integritet, levererar alltid toppkvalitet och har spetskompetens inom sina områden. Åsa har även varit involverad i Trafiksatsning Stockholm – ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Trafikförvaltningen SL och några ytterligare parter.

Inom området verklig dialog och medarbetarkontakt har Åsa och hennes medarbetare djup kunskap och en uppsättning av verktyg som kan förvandla utmanande arbetsgrupper och områden till högpresterande grupper med gott arbetsklimat”

En annan uppdragsgivare, Tiina Ohlsson, Enhetschef Trafikverket Region Stockholm beskriver sin upplevelse av samarbetet.

”I Trafikverket planeringsansvar arbetar vi med planeringsprocesser i samhällsplaneringens tidiga skeden. Infrastrukturen och kollektivtrafiken integreras i samhälls och stadsutveckling för hållbar framkomlighet och tillgänglighet.

Arbetet innebär komplexa processer över tid längre tidsperioder och med många inblandade parter. Olika roller med ansvar inom olika områden möts och arbetar tillsammans fram lösningarna mot gemensamt utformade mål. ‘

Vi anlitade Advantum Progress och konsultens arbete bidrog till att klargöra planeringsprocessens olika skeden samt, kanske det viktigaste, varför, var och hur de olika professionernas kompetens kommer in i arbetet. Rollerna och ansvaret på vår enhet samt teamkänslan ökade. Konsulten var stark i sak och mjuk i tonen vilket var en starkt bidragande faktor till lyckat utvecklingsarbete.”

Läs mer om processimplementation»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur implementera processer effektivt?

LÄS MER

Hur skapa engagemang och eget ansvar i förändring?

LÄS MER