Teamreflektion kring arbetssätt (TA)

Traditionell feedback, som de flesta av oss känner den, är inte alltid det rätta valet för att åstadkomma utveckling.
I många sammanhang vill man åstadkomma lärande och ständig utveckling i organisationen. Utifrån det syftet finns ett alternativ till feedback, en annan metod med bra effekt – kontinuerlig reflektion kring teamets arbetssätt.

Med denna metod lär sig medarbetare av och med varandra hur man gemensamt kan utveckla beteenden och arbetssätt utifrån en specifik situation eller händelse de delat. Fokuset ligger framåt, inte bakåt. De gör tillsammans en analys av en specifik situation med ett resonemang kring ”Vad gör vi bäst när det här händer? Vad kan vi lära? Vad ska vi ta vara på eller utveckla?”. I gemensamma resonemang kommer flera perspektiv och erfarenheter fram och utmynnar i slutsatser om vad som är optimalt att göra.

Jämfört med traditionell individuell feedback så flyttas fokus från vad och hur DU har gjort till att koncentrera sig på vad och hur VI ska göra för att det ska bli bättre utfall. Det handlar inte om utvärdering i den betydelsen att ingen behöver bli bedömd någon annan. Men alla har något att lära, så det är istället gemensamt lärande som är syftet. Tillsammans bygger man gemenskap och trygghet i processen. Risken för försvarsreaktioner är mindre och därmed är möjligheten för utveckling större.

I Teamreflektion kring arbetssätt (TA) arbetar man utifrån en enkel modell som ger struktur till ett lärande samtal. Modellen har ett antal steg där man etablerar vad man ville åstadkomma, vad man de facto gjorde, vad man kan lära av det, vad man vill utveckla och vad man själv ska förbättra. Därtill vad man kan tipsa övriga organisationen om i form av beteenden och förbättrade strukturer.

Teamreflektion kring arbetssätt (TA) bygger på en internationellt etablerad metod vid namn After Action Review (AAR) som en gång utvecklades av US Airforce för att finslipa teamens samarbete i skarpa situationer. Metoden används idag i alla möjliga organisationer och team över hela världen med goda resultat. En övergripande metastudie av 46 separata undersökningar visar att AAR ger en förbättring med 20-25% i teamets prestation.

Kollektivt lärande
För systematisk utveckling av gruppers samarbete, organisationens arbetssätt och därmed även individers beteenden etablerar man en modell som ger ett gemensamt strukturerat sätt att ta tillvara och bidra med kompetens och erfarenhet till varandra.  Teamreflektion kring arbetssätt (TA) är en enkel metod för kollektivt lärande.