Våra kunder

Vi har genom åren haft förmånen att leverera de mest skiftande och spännande uppdrag. Stora såväl som små. I alla typer av branscher och organisationer. Med alla upptänkliga innehåll med det gemensamt att man vill engagera medarbetare i förändring och utveckling. Från ett axplock av våra uppdrag kan du läsa artiklar om projektets utformning och resultat i organisationen.

Den fantastiska resan

Hur Riksförbundet M Sverige lyckades med stora förändringar under bara två år

Läs mer

Ledningsgruppen i Hedemora kommun

Hur Hedemora Kommun utvecklade koncernledningsgruppen

Läs mer

Utveckla en relativt ny ledningsgrupp

Riksförbundet M Sverige prioriterade att utveckla den nya ledningsgruppen mitt i förändringsprocessen

Läs mer

Att vara partner till sin kund

Hur ManpowerGroup Solutions utvecklade kundrelationer

Läs mer

Kundfokus på avdelningsmötet

Hur UKÄ ”workshoppade” kring kundfokus

Läs mer

Införa strategin i praktiken

Hur SCB IT förankrar nya strategier ur ett kundperspektiv

Läs mer

Högt engagemang med värdegrund i stadsutveckling

Hur Projekt Norra Djurgårdsstaden skapar en gemensam förväntan på hur man beter sig internt och externt med en gemensam värdegrund.

Läs mer

Rustar ledningsgrupperna för utmaningar

Hur Exploateringskontoret – Stockholms stad – utvecklade alla ledningsgrupper för att möta Stockholms expansion

Läs mer

Nya grepp i medarbetarundersökningen

Hur SEI satsade på att förenkla arbetet med medarbetarundersökningar

Läs mer

Trafikverket – olika upplägg

Hur Trafikverket har använt konsulter från Advantum Progress – exempel

Läs mer

SolidEngineer seminarier

Hur SolidEngineer använde Advantum Progress på bl a innovationsdagar

Läs mer

Läkare Utan Gränser – medarbetarundersökning

Hur Läkare Utan Gränser genomförde sin medarbetarundersökning

Läs mer

”Kundskap” för alla inom E.ON

Hur E.ON genomför sin största kundsatsning någonsin genom att alla i organisationen utbildas i kundfokus.

Läs mer

Kundfokus hos E.ON:s entreprenörer

Hur E.ON inkluderade sina entreprenörer – ansiktet utåt – i sitt kundfokusprojekt.

Läs mer

IT i förändring. Ett steg längre med Swedavia IT

Hur Swedavia IT tränade konsultativt arbetssätt och proaktivitiet i kundkontakten

Läs mer

AFA Försäkring – ledarfilosofi

Hur AFA Försäkring utvecklade sin ledarfilosofi

Läs mer

Vårt val av leverantör

Hur Acando valde leverantör för sin medarbetarundersökning

Läs mer

Amadeus – en ny process på plats

Hur Amadeus inför en ny försäljnings- och utvecklingsprocess

Läs mer

Swedish Match – kraften i delaktiga medarbetare

Hur Swedish Match tog ett grepp om kulturen i samband med flytten till kontorslandskap

Läs mer

Kundfokus hos Familjebostäder

Hur Familjebostäder utvecklade kundfokus

Läs mer